Hubungan antara komitmen terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti

Tan , Pei San and Norzaini Azman, (2011) Hubungan antara komitmen terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Pesonalia Pelajar (14). pp. 11-22. ISSN 0128-2735

[img]
Preview
PDF
245Kb

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/jpppp/

Abstract

Pada masa kini isu alam sekitar merupakan masalah global dan universal yang perlu diberi perhatian serius. Umumnya , masyarakat mempunyai kesedaran terhadap isu alam sekitar tetapi tahap amalan penjagaan alam sekitar amatlah rendah. kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan komitmen terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti. Kajian ini turut melihat tahap komitmen terhadap alam sekitar dan amalan tingkah laku mesra alam sekitar pelajar universiti. Kaedah tinjauan dijalankan terhadap 360 orang siswazah tahun akhir daripada lima buah fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia.Data kajian dikumpulkan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis berdasarkan konstruk komitmen terhadap alam sekitar dan tingkahlaku mesra alam sekitar. data yang di perolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi.Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, tahap komitmen terhadap alam sekitar berada pada tahap yang "tinggi" manakala tahap tingkah laku mesra alam sekitar berada pada tahap yang sederhana. berdasarkan aliran pengajian pula menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran pengajian sains tulen, sains soaial dan aliran pengajian profesional dari segi tahap komitmen terhadap alam sekitar. dari segi tingkah laku mesra sekitar terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar dari aliran pengajian sains sosial, sains tulen dan profesional . Hasil analisis korelasi pula menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang sederhana antara komitmen terhadap alam sekitar dan tingkah laku mesra alam sekitar. hasil kajian digunakan untuk menjana idea dan cadangan untuk meningkatkan amalan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar universiti.

Item Type:Article
Keywords:hubungan; komitmen; tingkah laku; alam sekitar
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:4506
Deposited By:Mr Azam
Deposited On:25 Apr 2012 12:12
Last Modified:16 May 2012 10:56

Repository Staff Only: item control page