Kajian perbandingan teknik kawalan SPWM dan THIPWM untuk PWM-VSI menggunakan pemodelan matematik dan simulasi

Yushaizad Yusof, and Nasrudin Abd. Rahim, (2011) Kajian perbandingan teknik kawalan SPWM dan THIPWM untuk PWM-VSI menggunakan pemodelan matematik dan simulasi. Jurnal Kejuruteraan , 23 . pp. 17-26. ISSN 0128-0198

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.ukm.my/jkukm/index.php/jkukm

Abstract

Makalah ini membincangkan tentang kajian perbandingan antara dua teknik kawalan pemodulat lebar denyut (PWM) iaitu PWM gelombang sinus( SPWM)dan PWM suntikan harmonik ketiga (THIPWM)untuk memacu sistem litar penyongsang sumber voltan (VSI) satu fasa berdasarkan kepada pemodelan matematik dan simulasi komputer menggunakan perisian matlab simulink. Model matematik dinamik litar penyongsang PWM direka bentuk berasaskan kepada konsep fungsi pensuisan dipermudah. Sehubungan dengan itu kaedah janaan get, amplitud voltan keluaran fundamental, magnitud arus keluaran, kuasa keluaran, kecekapan saiz penuras harmonik dan kandungan jumlah herotan harmonik (THD) dalamvoltan keluaran penyongsang PWM-VSI dipilih sebagai parameter perbandingan. Hasil keputusan menunjukkan kajian perbandingan reka bentuk model matematik penyongsang PWM-VSI menggunkan tenik kawalan SPWM dan THIPWM telah berjaya dilaksanakan dan ditentusahkan melalui simulasi komputer.

Item Type:Article
Keywords:PWM-VSI; model matematik; SPWM; THIPWM; THD
Journal:Jurnal Kejuruteraan
ID Code:4719
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:16 May 2012 07:35
Last Modified:16 May 2012 07:35

Repository Staff Only: item control page