Permintaan firma terhadap Industri Tenaga Kerja Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Malaysia

Nur Atiqah Abdullah, and Ahmad Khairy Ahmad Domil, and Nik Mutasim Hj. Nik Abd. Rahman, (2006) Permintaan firma terhadap Industri Tenaga Kerja Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Malaysia. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia, 3 . pp. 71-87. ISSN 1823-0113

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

86kB

Official URL: http://www.ukm.my/jitm/vol3_2006_71-87.html

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti permintaan firma terhadap tenaga kerja yang berkemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam industri ICT di Malaysia. Data diperolehi menerusi borang soal selidik yang dihantar secara pos kepada pengurus sumber manusia atau pengurus atasan syarikat. Sebanyak 138 orang responden telah memberikan respon. Hasil kajian menunjukkan permintaan terhadap pekerja ICT berbeza mengikut saiz firma dan kategori pekerjaan ICT. Beberapa kesukaran yang dihadapi oleh responden turut dapat dikenal pasti. Mengambil pekerja dengan kemahiran yang dikehendaki didapati adalah lebih sukar berbanding mengambil calon yang berpengalaman dan mempunyai personaliti yang berkualiti. Hasil kajian ini turut mendapati saiz firma mempunyai hubungan yang signifikan dengan permintaan tenaga kerja ICT. Seterusnya, implikasi kajian kepada pihak yang terlibat dalam penawaran sumber manusia dipasaran buruh turut dibincangkan bagi mengatasi masalah mismatch dan memenuhi keperluan gunatenaga ICT dalam negara pada masa hadapan.

Item Type:Article
Keywords:Tenaga kerja ICT; permintaan firma; pengurusan sumber manusia; industri ICT
Journal:Asia - Pasific Journal of Information Technology and Multimedia (Formerly Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia)
ID Code:5036
Deposited By: Mr Fazli Nafiah -
Deposited On:12 Jun 2012 01:16
Last Modified:14 Dec 2016 06:37

Repository Staff Only: item control page