Universiti, pembangunan modal insan dan penumpuan ruang komuniti berpendidikan tinggi di Malaysia: suatu ulasan kritis.

Norain Mat Lazim, and Nooriah Yusof, (2012) Universiti, pembangunan modal insan dan penumpuan ruang komuniti berpendidikan tinggi di Malaysia: suatu ulasan kritis. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (2). pp. 308-327. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
588kB

Official URL: http://www.ukm.my/e-bangi

Abstract

Modal insan terutamanya yang berpendidikan tinggi telah diakui sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kontemporari. Ini adalah berikutan kemajuan pesat teknologi dan peningkatan persaingan akibat globalisasi yang telah membawa perubahan besar kepada pasaran buruh dan peningkatan pesat permintaan terhadap pendidikan tinggi. Kebanyakan teori pertumbuhan ekonomi moden turut mengakui wujudnya hubungan positif di antara modal insan dengan pembangunan ekonomi dan kesediaadaan sumber buruh berpengetahuan dapat menyumbang kepada kelebihan daya saing lokasi. Pelaburan dalam pendidikan tertiari dan perluasan peluang mendapatkan pendidikan tinggi telah menjadi antara polisi utama dalam pembangunan wilayah di kebanyakan negara termasuk Malaysia. Sejarah perkembangan sektor pendidikan tinggi di negara ini telah menunjukkan transformasi yang ketara baik dari segi kuantiti mahupun kualiti. Walaupun demikian, komuniti berpendidikan tinggi tersebut masih mewakili peratusan yang kecil populasi negara dan taburan modal insan ini dari segi geografi masih tidak banyak diketahui. Artikel ini akan membincangkan pola dan trend pendidikan tinggi serta penumpuan ruang komuniti berpendidikan tinggi (tertiari) di Malaysia berdasarkan data statistik yang diperoleh daripada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jabatan Perangkaan Malaysia. Data yang diperoleh dalam bentuk statistik tersebut diubahsuai dan ditunjukkan dalam bentuk jadual dan rajah. Selain itu, bagi menunjukkan taburan IPT yang terdapat di Malaysia dengan lebih berkesan, peta Malaysia digunakan dengan melabelkan setiap IPTA dan IPTS utama yang terdapat di negeri berkenaan. Dengan ini, pengelompokan dan taburan IPT di negara ini dapat dilihat dengan lebih jelas dan mudah. Hasil menunjukkan terdapat hubungan yang selari antara kemajuan sesebuah negeri dengan taburan IPT yang terdapat di negeri berkenaan. Selain itu, perbincangan juga akan menyentuh tentang peranan, perkembangan dan cabaran universiti dalam melahirkan komuniti berpendidikan tinggi di negara ini.

Item Type:Article
Keywords:Universiti; komuniti berpendidikan tinggi; Geografi; modal insan; Malaysia
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:5640
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:29 Oct 2012 08:09
Last Modified:14 Dec 2016 06:39

Repository Staff Only: item control page