Pemahaman komuniti Penan tentang makna keperkasaan dalam Program Penempatan Semula (PPS) di Daerah Belaga, Sarawak (Penan community’s understanding of the meaning of empowerment in the Resettlement Program (PPS) of Belaga District, Sarawak)

Novel Lyndon, and Er, Ah Choy and Sivapalan Selvadurai, and Mimi Hanida Abdul Mutalib, and Zaidah Mustapha, and Aishah@Eshah Mohamed, (2012) Pemahaman komuniti Penan tentang makna keperkasaan dalam Program Penempatan Semula (PPS) di Daerah Belaga, Sarawak (Penan community’s understanding of the meaning of empowerment in the Resettlement Program (PPS) of Belaga District, Sarawak). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (8). pp. 96-105. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
262kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php?

Abstract

Keperluan komuniti tempatan seringkali diabaikan di peringkat dasar makro dan adalah amat penting untuk melibatkan pandangan dunia mereka dalam program pembangunan komuniti secara holistik dan bersepadu. Pandangan dunia komuniti lokalmenyediakan maklumat yang mencukupi tentang keperluan dan aspirasi komuniti ini dalam program pembangunan. Hal ini kerana mereka adalah merupakan kumpulan sasaran pembangunan dan kumpulan pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan itu, objektif utama kajian ini ialah untuk memahami pandangan dunia komuniti Penan tentang makna pemerkasaan dalam program penempatan semula, Belaga, Sarawak. Kajian ini menggunakan paradigma penyelidikan fenomenologi dan strategi penyelidikan abduktif. Paradigma ini menumpukan pada pengalaman kehidupan komuniti Penan yang dibentuk oleh nilai mereka sendiri dan pengalaman hidup seharian. Data dikumpulkan melalui temu bual mendalam yang dijalankan dengan 50 orang peserta program penempatan semula di kawasan Sungai Asap dan Sungai Koyan, Belaga. Pemahaman mereka tentang makna pemerkasaan telah dianalisa daripada tema-tema yang terbit daripada pengetahuan, pengalaman, dunia harian, tafsiran, tindakan dan reaksi dari pandangan dunia mereka. Dapatan kajian menunjukkan pemahaman komuniti Penan tentang makna pemerkasaan merujuk pada pemerkasaan dalaman dan luaran. Dengan erti kata lain ia merangkumi proses di mana seseorang individu atau sebuah kumpulan boleh menggunakan kebolehan, kemahiran dan keupayaan untuk memajukan dalaman dan luaran diri dan komuniti mereka sendiri. Aspek pemerkasaan adalah penunjuk utama yang perlu ditangani oleh pembuat dasar apabila merangka pelan baru yang komprehsif untuk menangani pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh komuniti luar bandar. Kajian akan datang harus mengutarakan impak pengetahuan tempatan, keperluan khusus tempatan dan pandangan dunia lokal dalam memastikan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan berjaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Item Type:Article
Keywords:fenemonologi; komuniti luar bandar; komuniti Penan; pandangan dunia; pembangunan komuniti;pemerkasaan
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:5735
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:17 Dec 2012 04:13
Last Modified:14 Dec 2016 06:39

Repository Staff Only: item control page