Peranan MUI dan metodology istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia.

Ahmad Hidayat Buang, and M.Cholil Nafis, (2012) Peranan MUI dan metodology istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 57-69. ISSN 0127-2713

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

1MB

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/penerbit/jurus.htm

Abstract

Sejak penubuhan perbankan Islam di Indonesia, badan yang bertanggungjawab mengawasi aspek kepatuhan syariah adalah majlis ulama Indonesia (MUI), iaitu sebuah badan bukan kerajaan yang di beri pengiktiraf oleh kerajaan Indonesia dalam aspek agama Islam melalui peruntukan undang-undang No.21/2008 tentang perbankan syariah.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan yang dimainkan oleh MUI dalam konteks undang-undang yang baharu ini dan metodologi istinbat fatwa yang digunakan dalam pengeluaran fatwa .Metodologi penyelidikan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah bersifat kajian perpustakaan yang menggunakan analisis kandungan terhadap bahan-bahan bacaan serta peruntukan undang-undang berkaiatan. Analisis merangkumi perbandingan ringkas dengan amalan perbankan dan kewangan Islam di Malaysia. Artikel ini bersifat ekslorasi dan mempunyai kepentingan dari aspek amalan semasa sistem perbankan syariah dimana institusi agama seperti yang diamalkan si Indonesia mempunyai peranan langsung dalam pengubalan perungan dan penyelesaian pertikaian perbankan syariah.

Item Type:Article
Keywords:perbankan islam; kewangan islam; peraturan perbankan Indonesia
Journal:Jurnal Pengurusan
ID Code:5804
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:04 Jan 2013 04:23
Last Modified:14 Dec 2016 06:39

Repository Staff Only: item control page