Peranan akreditasi kualiti keatas hubungan antara amalan pengurusan kualiti dengan prestasi organisasi: kajian dalam kalangan PKS industri pemprosesan makanan.

Hayati Habibah Abdul Mutalib, and Khairul Anuar Mohd Ali, and Fazli Idris, (2012) Peranan akreditasi kualiti keatas hubungan antara amalan pengurusan kualiti dengan prestasi organisasi: kajian dalam kalangan PKS industri pemprosesan makanan. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 123-137. ISSN 0127-2713

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

1MB

Official URL: http://www.ukm.my/penerbit/jurus.htm

Abstract

Pematuhan terhadap sesuatu sistem jaminan kualiti dalam perniagaan dan produk adalah penting dalam pasaran yang semakin mencabar ini. Akreditasi atau persijilan yang di peroleh secara tidak lansung membuktikan bahawa pelaksanaan sesuatu sistem jaminan kualiti dalam organisasi telah tercapai. Malahan jaminan kualiti adalah antara elemen yang penting dalam industi pemprosesan makanan bagi membuktikan produk makanan yang dikeluarkan adalah bersifat menyeluruh dari aspek kebersihan dan keselamatan. Namun, bagi menutupi jurang kajian yang dikenalpasti, Kajian ini mengkaji hubungan anatara faktor kejayaan kritikal (CSF)amalan pengurusan kualiti dengan prestasi organisasi (ORGP) PKS industri pemprosesan makanan di Malaysia.Selain itu, kajian ini turut mengkaji impak akreditasi keatas hubungan antara amalan pengurusan kualiti dengan prestasi organisasi.Permodelan persamaan berstruktur digunakan bagi menganalisis hubungan tersebut. Dapatan menunjukkan bahawa semua CSF amalan pengurusan kualiti mempengaruhi prestasi organisasi PKS industri pemprosesan makanan di Malaysia.Bagaimana pun akreditasi tidak memberi kesan keatas hubungan tersebut.

Item Type:Article
Keywords:akreditasi kualiti; pengurusan kualiti; prestasi organisasi
Journal:Jurnal Pengurusan
ID Code:5810
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:05 Jan 2013 09:55
Last Modified:14 Dec 2016 06:39

Repository Staff Only: item control page