Fertiliti dalam kalangan guru wanita di Daerah Kulaijaya, Johor:satu analisis kuantitatif

Mohd Zamree Tukiran, and Noraziah Ali, and Usman Yaakob, (2012) Fertiliti dalam kalangan guru wanita di Daerah Kulaijaya, Johor:satu analisis kuantitatif. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 68-83. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
339kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php?

Abstract

Wanita dan pekerjaan semakin tidak boleh dipisahkan. Golongan wanita dilihat mendominasi institusi pendidikan tinggi sekaligus membolehkan mereka mendapat kelayakan kerjaya dan pekerjaan yang baik. Perubahan status dan peranan wanita hari ini menyebabkan wanita menangguhkan usia perkahwinan dan menghadkan saiz keluarga. Kertas ini akan cuba meneliti aspek pola fertiliti dalam kalangan guru wanita. Seramai 108 orang responden telah dipilih daripada guru wanita pelbagai etnik yang telah berkahwin di tujuh buah sekolah menengah kebangsaan di sekitar bandar Kulai. Tumpuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji hubungan angkubah terpilih dengan fertiliti guru wanita. Dapatan kajian mendapati majoriti responden menggalas beban tugas perguruan pada tahap berat dan amat berat. Beban tugas perguruan ini mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap kadar fertiliti mereka. Kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan bagi angkubah etnik, struktur umur, umur berkahwin, tempoh perkahwinan, tempoh perancang keluarga, bilangan anak ideal dan pendapatan keluarga responden dengan fertiliti guru wanita dalam kajian ini. Keseluruhannya, tekanan kerjaya telah memberikan kesan signifikan terhadap fertiliti dan seterusnya mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Malaysia

Item Type:Article
Keywords:beban tugas perguruan; latihan; menangguhkan usia perkahwinan; pola fertiliti; tekanan kerjaya; wanita bekerjaya
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:5852
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:14 Jan 2013 08:52
Last Modified:14 Dec 2016 06:39

Repository Staff Only: item control page