Sokongan politik dan penglibatan masyarakat dalam program pembasmian kemiskinan di Sarawak

Kwok, Chin Hoe and Haris Abd. Wahab, (2013) Sokongan politik dan penglibatan masyarakat dalam program pembasmian kemiskinan di Sarawak. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 9 (1). pp. 89-97. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
177kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php?

Abstract

Kajian ini membincangkan persoalan pembasmian kemiskinan dengan meneliti tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dan hubung kaitannya dengan penglibatan masyarakat dalam Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR). Usaha pembasmian kemiskinan secara menyeluruh memerlukan sokongan, komitmen dan penyertaan yang aktif dari kalangan masyarakat setempat. Namun begitu, kesediaan masyarakat untuk melibatkan diri pula dipengaruhi oleh pelbagai elemen. Artikel ini menghujahkan bahawa sokongan politik dan kerajaan tempatan yang tinggi adalah elemen yang akan membawa kepada tahap penglibatan masyarakat yang tinggi dalam program pembasmian kemiskinan. Penglibatan yang tinggi ini pula seterusnya menyumbang kepada kejayaan program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan. Tinjauan soal selidik telah dijalankan terhadap 260 orang Ketua Isi Rumah (KIR) rumah panjang di Daerah Song, Sarawak. Secara keseluruhannya, penemuan kajian menunjukkan majoriti daripada KIR beranggapan bahawa mereka mendapat sokongan politik dan kerajaan tempatan yang sederhana (38.1%) berbanding dengan rendah (33.5%) dan tinggi (28.5%) dalam pelaksanaan program di bawah SPKR di rumah panjang mereka. Analisis Ujian Khi Kuasa Dua menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan (P ≤ 0.05) antara tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan dengan tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program di bawah SPKR. Penemuan ini menggambarkan semakin tinggi tahap sokongan politik dan kerajaan tempatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin tinggi tahap penglibatan masyarakat dalam aktiviti membuat keputusan, pelaksanaan, berkongsi manfaat dan penilaian program.

Item Type:Article
Keywords:pembasmian kemiskinan; sokongan politik; sokongan kerajaan tempatan; penduduk rumah panjang
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:6070
Deposited By: ms aida -
Deposited On:13 Mar 2013 01:48
Last Modified:14 Dec 2016 06:40

Repository Staff Only: item control page