Perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran: implikasinya terhadap penglibatan ibu bapa

Shahida Hassim, and Chua , Chu Tee and Rosadah Abdul Majid, and Zalizan Mohd Jelas , and Hamizatun Akmal Md Yusof, (2012) Perkembangan kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran: implikasinya terhadap penglibatan ibu bapa. AKADEMIKA, 82 (2). pp. 137-142. ISSN 0126-5008

[img] PDF
302kB

Official URL: http://www.ukm.my/penerbit/jademik.html

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Kecerdasan emosi kanak-kanak diukur dari aspek (1) mengenali emosi sendiri, (2) mengurus emosi, (3) memotivasi diri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5) menjalin hubungan sosial. Kajian ini berbentuk kajian kes, dan data dikumpul menggunakan borang soal selidik guru, borang pemerhatian kanak-kanak, temu bual bersama ibu bapa/penjaga, dan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran mengalami kesukaran dalam konstruk hubungan sosial dan mengurus emosi sendiri. Pengkaji mendapati deficit dalam mengurus emosi dan hubungan sosial berkenaan adalah dipengaruhi oleh pengabaian ibu bapa/penjaga dalam aspek pembangunan emosi terhadap kanak-kanak bermasalah pendengaran. Berdasarkan dapatan kajian, penulisan artikel ini tertumpu kepada penglibatan ibu bapa/penjaga terhadap perkembangan emosi kanak-kanak

Item Type:Article
Keywords:Kecerdasan emosi; perkembangan sosio-emosi; penglibatan ibu bapa; intervensi awal; kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
Journal:AKADEMIKA
ID Code:6129
Deposited By: ms aida -
Deposited On:15 Apr 2013 07:42
Last Modified:14 Jun 2013 07:02

Repository Staff Only: item control page