Pemodelan faktor penerimaan perkhidmatan kerajaan mudah alih (m-kerajaan)

Ahmad Althunibat, and Nor Azan Mat Zin, and Noraidah Sahari @ Ashaari, (2012) Pemodelan faktor penerimaan perkhidmatan kerajaan mudah alih (m-kerajaan). Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia, 1 (1). pp. 21-37. ISSN 2289-2192

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

126kB

Official URL: http://www.ftsm.ukm.my/apjitm/

Abstract

Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) terutamanya teknologi mudah alih membawa kepada pembangunan aplikasi dan perkhidmatan baharu. Penggunaan teknologi mudah alih menjadikan kerajaan mudah alih (m-kerajaan) satu komponen kerajaan elektronik (e-kerajaan) yang berkuasa, menyedia perkhidmatan yang lebih banyak dan lebih baik kepada rakyat. Justeru, kajian terhadap faktor yang mempengaruhi hasrat mengguna perkhidmatan m-kerajaan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah penting. Kajian ini mengintegrasi beberapa konstruk daripada Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Reasoned Action (TRA), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan Trust Model bagi membangun sebuah model penerimaan perkhidmatan m-kerajaan. Satu set soal selidik berstruktur diguna bagi mengumpul data daripada 566 responden. Hasil kajian membukti model yang dicadang adalah komprehensif bagi mengkaji penerimaan perkhidmatan m-kerajaan.

Item Type:Article
Keywords:Faktor tingkah laku hasrat mengguna; m-kerajaan; teknologi mudah alih; model penerimaan teknologi (TAM).
Journal:Asia - Pasific Journal of Information Technology and Multimedia (Formerly Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia)
ID Code:6257
Deposited By: ms aida -
Deposited On:06 Jun 2013 01:26
Last Modified:14 Dec 2016 06:40

Repository Staff Only: item control page