Peranan tekanan kerja sebagai penyederhana dalam hubungan antara sokongan organisasi dengan pengekalan pekerja

Md Lazim Mohd Zin, and Faizuniah Pangil, and Siti Zubaidah Othman, (2012) Peranan tekanan kerja sebagai penyederhana dalam hubungan antara sokongan organisasi dengan pengekalan pekerja. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 33-44. ISSN 0127-2713

[img] Microsoft Word
Restricted to Repository staff only

6kB

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/penerbit/jurus.htm

Abstract

Kajian ini mengenal pasti peranan tekanan kerja sebagai penyederhana dalam hubungan antara sokongan organisasi dengan hasrat untuk kekal dalam kalangan pekerja profesional teknologi maklumat. Bagi mencapai objektif ini, sebanyak 832 soal selidik telah dihantar menerusi pos kepada wakil organisasi yang telah bersetuju untuk terlibat dalam kajian ini. Daripada 220 soal selidik yang telah diterima semula, hanya 178 soal selidik boleh digunakan untuk analisis selanjutnya dan ini menghasilkan kadar maklum balas sebanyak 21.39 peratus. Hipotesis bagi kesan interaksi diuji menggunakan analisis regresi berganda bertinglcat. Keputusannya menunjukkan bahawa tekanan kerja berperanan sebagai penyederhana dalam hubungan antara persepsi terhadap sokongan organisasi dengan hasrat untuk kekat Implikasi dapatan kajian, limitasi kajian, dan cadangan bagi kajian susulan dibincangkan di akhir kajian ini.

Item Type:Article
Keywords:Tekanan kerja; Kesan penyederhana; Kesan interaksi; Hasrat untuk kekal; Sokongan organisasi; Pekerja profesional teknologi maklumat
Journal:Jurnal Pengurusan
ID Code:6377
Deposited By: ms aida -
Deposited On:01 Jul 2013 01:29
Last Modified:05 Jul 2013 01:50

Repository Staff Only: item control page