Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk pelajar dan program pengajian senibina dengan merujuk kepada pandangan psikologi pendidikan

Mastor Surat, and Muhammad Arif Baharum, (2012) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk pelajar dan program pengajian senibina dengan merujuk kepada pandangan psikologi pendidikan. Jurnal Personalia Pelajar, 15 . pp. 51-59. ISSN 0128-2735

[img] Microsoft Word
6kB

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/jpppp/?page_id=12

Abstract

Pembangunan senibina di Malaysia dilihat sedang mengalami krisis berilcutan dan i pelbagai kemungkiran yang dilakukan oleh individu atau lcumpulan yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Individu dan kumpulan tersebut yang juga disebut sebagai modal insan tidak hanya terdiri dan i golongan telcnokrat semata-mata sebaliknya terdiri dan i mereka yang berlatarbelakangkan pelbagai disiplin samada sebagai kontraktor, pembekal, pemaju, penaung, penguasa, peguam dan sebagainya. Kemungkiran tersebut dilihat pula berpunca dan i kelemahan modal insan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Oleh kerana terdapat pandangan yang mengatakan tentang institusi pendidikan juga sedang mengalami lcrisis dalam program pengajarannya; disamping dilihat sebagai kurang berjaya dalam peranannya untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti, pendekatan dan tatacara pengajaran dan pembelajaran perlu dilihat semula dengan merujuk kepada pandangan ahli psikologi pendidikan disamping perlunya ahli akadernik yang berikhtisas bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran khususnya program senibina.

Item Type:Article
Keywords:Krisis; Pengajaran Dan Pembelajaran; Pengajian Senibina; Psikologi Pendidikan; Modal Insan
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:6503
Deposited By: ms aida -
Deposited On:09 Sep 2013 03:45
Last Modified:10 Sep 2013 01:42

Repository Staff Only: item control page