Harmoni vokal dan degeminasi dalam kata pinjaman arab: analisis tatatingkat kekangan

Zaharani Ahmad, and Nor Hashimah Jalaluddin, and Maizura Osman, (2013) Harmoni vokal dan degeminasi dalam kata pinjaman arab: analisis tatatingkat kekangan. GEMA: Online Journal of Language Studies, 13 (3). pp. 193-209. ISSN 1675-8021

[img]
Preview
PDF
638kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/gema

Abstract

Makalah ini menghurai dan menjelaskan perilaku fonologi harmoni vokal dan degeminasi dalam kata pinjaman Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. Data kajian terdiri daripada data skunder yang diperolehi daripada pangkalan data korpus berkomputer UKM-DBP yang berjumlah 5 juta patah perkataan. Data dijana dengan menggunakan perisian Oxford WordSmith Tools, dan fenomena fonologi yang berlaku dianalisis dengan menggunakan pendekatan tatatingkat kekangan teori Optimaliti. Kata pinjaman Arab didapati mengalami perubahan fonologi kerana terpaksa mematuhi sistem fonologi bahasa Melayu, khususnya yang berkaitan dengan struktur suku kata. Bahasa Melayu tidak membenarkan kewujudan konsonan rangkap sama ada di posisi onset atau koda, serta tidak membenarkan konsonan geminat. Analisis menunjukkan motivasi fonologi yang mendorong berlakunya harmoni vokal dan degeminasi adalah keperluan untuk mematuhi struktur suku kata dasar dan kata minimal bahasa Melayu. Setiap suku kata mesti berstruktur (K)V(K) dan ini dikawal oleh kekangan *KOMPLEKS dan *SP. Setiap kata dasar pula digalakkan bersuku kata dua, dan ini dikawal oleh kekangan kata minimal KtPr=KD-σ. Kesan daripada pematuhan kekangan tersebut melibatkan pengingkaran kekangan lain, seperti *SEBAR, MAKS-IO, MAKS-μ, dan DEP-IO. Kesemua kekangan ini perlu ditatatingkatkan, dan hierarki kekangan yang dicadangkan adalah *KOMPLEKS, *SP >> KtPr=KD-σ >> MAKS-IO >> DEP-IO >> *SEBAR >> MAKS-μ. Analisis tatatingkat kekangan ini berupaya memberikan penjelasan yang baik dan berpada tentang fenomena harmoni vokal dan degeminasi yang berlaku. Hasil kajian mendapati bahawa berlakunya proses natifisasi dalam kata pinjaman Arab akibat perbezaan sistem fonologi bahasa sumber dan bahasa peminjam. Tatatingkat kekangan bahasa Melayu natif didapati masih beroperasi secara aktif ke atas kata pinjaman Arab.

Item Type:Article
Keywords:teori Optimaliti; kata pinjaman Arab; harmoni vocal; degeminasi; konsonan rangkap
Journal:GEMA ; Online Journal of Language Studies
ID Code:6602
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 Oct 2013 04:05
Last Modified:14 Dec 2016 06:41

Repository Staff Only: item control page