Penggunaan internet dan persepsi politik mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia

Junaidi Awang Besar , and Mohd Fuad Mat Jali, and Novel Lyndon, and Mazlan Ali, (2013) Penggunaan internet dan persepsi politik mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Personalia Pelajar (16). pp. 1-13. ISSN 0128-2735

[img] Microsoft Word
491kB

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/jpppp/?page_id=12

Abstract

Mahasiswa merujuk kepada kumpulan pelajar yang berada di peringkat tertinggi dalam sistem pendidikan yang formal di sesebuah negara. Mereka berumur dalam lingkungan 18 hingga 23 tahun dan merupakan penuntut di peringkat Ijazah Sarjanamuda. Mereka merupakan generasi yang akan mewarisi seterusnya memimpin negara dan menjadi tonggak kepada perpaduan dan hala tuju negara pada masa akan datang seterusnya dihormati oleh masyarakat kerana ketinggian tahap pelajaran dan dapat memikirkan masa depan kemajuan masyarakat. Pemikiran mereka yang kritis terhadap perkembangan isu semasa dipengaruhi oleh pendedahan maklumat sejak di universiti lagi, ditambah pula dengan sumber maklumat yang pelbagai sama ada melalui lisan, bercetak mahupun melalui atas talian yang tidak terbatas. Justeru, adalah menjadi tujuan artikel ini untuk meneliti penggunaan internet dan persepsi politik mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kajian ini dilakukan dengan menggunakan borang kaji selidik terhadap 300 orang responden yang merupakan pelajar UKM di samping rujukan maklumat sekunder daripada buku-buku ilmiah, jurnal, laporan, laman web/sesawang, blog dan majalah. Dapatan kajian menunjukkan pengaruh internet dan media sosial memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perlakuan politik para mahasiswa. Mereka juga kritis terhadap isu semasa tetapi masih merupakan kumpulan intelek yang menyokong pentadbiran universiti dan kerajaan. Namun demikian, kerajaan perlu mendengar dan mengambil kira pandangan mereka dalam usaha memajukan masyarakat dan negara.

Item Type:Article
Keywords:Mahasiswa; pemikiran; internet; persepsi; politik
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:6789
Deposited By: ms aida -
Deposited On:07 Jan 2014 03:19
Last Modified:07 Jan 2014 04:04

Repository Staff Only: item control page