Model penilaian kirkpatrick: mengkaji pengaruh komunikasi terhadap keberkesanan latihan

Kamaruzzaman Abdul Manan, and Shuhaida Md Nor, and Bahiyah Omar, (2013) Model penilaian kirkpatrick: mengkaji pengaruh komunikasi terhadap keberkesanan latihan. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 29 (2). pp. 31-50. ISSN 0128-1496

[img]
Preview
PDF
1MB

Official URL: http://www.ukm.my/jkom/index.html

Abstract

Kajian ini bertujuan mengukur pengaruh komunikasi terhadap keberkesanan latihan bersandarkan Model Penilaian Kirkpatrick yang merangkumi empat tahap penilaian iaitu Tahap I - reaksi; Tahap II - pembelajaran; Tahap III - kelakuan / aplikasi; dan Tahap IV - hasil. Reaksi pelatih kepada dimensi komunikasi diukur pada Tahap I kerana ia dianggap sebagai pemangkin kepada proses yang akan diukur pada tahap selanjutnya. Sebagai penambahbaikan kepada Model Penilaian Kirkpatrick, kajian ini juga telah memasukkan faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan faktor keyakinan untuk mengaplikasi ke dalam model ini. Untuk mengatasi kelompangan kajian lepas yang mendapati kesukaran dalam menilai hasil latihan dari perspektif pihak organisasidi Tahap VI, kajian ini memperkenalkan kaedah gabungan penilaian pelatih dan penyelia bagi menghasilkan sebuah penilaian latihan yang lebih menyeluruh. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah pengedaran borang soal selidik kepada 200 responden yang terdiri daripada kakitangan Universiti Sains Malaysia (USM). Kajian ini berjaya membuktikan komunikasi mempunyai hubungan yang kukuh dengan pembelajaran pelatih. Kajian ini juga telah menemukan bahawa keyakinan untuk mengaplikasikan ilmu dapat membantu dalam meramal perubahan kelakuan pelatih (pengaplikasian ilmu di persekitaran kerja) dengan lebih tepat.

Item Type:Article
Keywords:Latihan; Model Penilaian Kirkpatrick; Komunikasi dalam Latihan; Penilaian Latihan; Keberkesanan Latihan
Journal:Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication
ID Code:6906
Deposited By: ms aida -
Deposited On:08 Mar 2014 10:59
Last Modified:14 Dec 2016 06:42

Repository Staff Only: item control page