Keterangan melalui Kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia = (Evidence through Kitābah: according to fiqh and current Malaysian laws)

Wan Ismail, Wan Abdul Fattah and Ramlee, Zulfakar (2013) Keterangan melalui Kitābah: menurut fiqh dan undang-undang semasa di Malaysia = (Evidence through Kitābah: according to fiqh and current Malaysian laws). Jurnal Undang - Undang dan Masyarakat, 17 . pp. 1-11. ISSN 13947729

[img]
Preview
PDF
231kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/juum

Abstract

Kitābah atau dokumen sebagai kaedah pembuktian amat banyak diperbincangkan dalam undang-undang sivil dan diamalkan secara yang meluas di Mahkamah-Mahkamah Sivil. Namun konsep serta pemakaian kitābah di Mahkamah Syariah tidak banyak diperbincangkan secara terperinci dalam undang-undang syariah sungguhpun kitābah dinyatakan secara jelas di dalam al-Qur’an dan Sunnah sebagai kaedah pembuktian. Artikel ini cuba untuk merungkaikan konsepdan skop kitābah dari segi syarak dan perbandingannya dengan undang-undang di Malaysia. Segala bahan, maklumatdan data dalam artikel ini diperoleh dari pemerhatian serta temu bual-temu bual yang dilaksanakan ke atas pengamalundang-undang di Mahkamah Sivil dan Syariah di Malaysia. Maklumat juga turut diperolehi dari buku-buku dan artikel-artikel perundangan di dalam dan luar negara. Hasilnya, faktor kemudahan dan keadaan semasa telah memainkanperanan yang penting terhadap konsep dan pemakaian kitābah itu sendiri

Item Type:Article
Keywords:Kitabah; muharrar; asnad; hujaj; auraq dan dokumen
Subjects:K Law > K Law (General)
Journal:Jurnal Undang-undang dan Masyarakat
ID Code:7026
Deposited By: Ms Norliah Sukarno
Deposited On:01 Apr 2014 06:22
Last Modified:14 May 2019 04:43

Repository Staff Only: item control page