Persepsi agihan zakat dan kesannya terhadap pembayaran zakat melalui institusi formal

Sanep Ahmad, and Hairunnizam Wahid, (2005) Persepsi agihan zakat dan kesannya terhadap pembayaran zakat melalui institusi formal. Jurnal Ekonomi Malaysia, 39 . pp. 71-88. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
542kB

Official URL: http://www.ukm.my/penerbit/jem.htm

Abstract

Isu pembayaran zakat melalui institusi tidak formal telah banyak dibincangkan ketika ini. Amalan ini akan menimbulkan persaingan kepada institusi formal zakat untuk menarik lebih ramai pembayar zakat secara berpusat, meningkatkan jumlah kutipan dan mengagihkan zakat dengan lebih berkesan. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan bocoran zakat iaitu pembayaran melalui institusi tidak formal dalam sistem ekonomi. Bocoran bayaran zakat berlaku disebabkan agihan zakat dikatakan tidak memuaskan pembayar zakat serta asnaf yang terlibat dimana ketidakadilan berlaku dalam proses pengagihan tersebut. Namun sejauhmana keabsahan tanggapan tersebut belum dapat dipastikan. Sehubungan dengan itu kajian ini cuba menganalisis kesan sikap kepuasan tentang agihan terhadap kepatuhan membayar zakat serta mengenalpasti persamaan, perbezaan dan punca mengapa berlaku perbezaan sikap kepatuhan tersebut antara negeri di Malaysia. Analisis dilakukan berdasarkan data primer seluruh negeri menggunakan kaedah diskriptif dan model logistik. Kajian ini membuktikan bahawa perspepsi tentang agihan zakat rnempengaruhi sikap kepatuhan pembayar zakat secara positif: Kajian ini juga menunjukkan bahawa sikap kepatuhan pembayar zakat terhadap institusi formal mengikut negeri adalah berbeza yang sekaligus menunjukkan bahawa setiap negeri mempunyai prestasi dan keupayaan yang berbeza dalam membantu asnaf terlibat. Implikasi penting kajian ini ialah langkah menambahkan keyakinan masyarakat tentang prestasi institusi formal adalah penting untuk menjayakan fungsi institusi tersebut sebagai badan penjamin keadilan sosial. Kata kunci: Persepsi agihan zakat, institusi formal, model logistik

Item Type:Article
Keywords:Zakat;institusi formal
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:7796
Deposited By: stud01
Deposited On:03 Nov 2014 12:57
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page