Hubungan antara hasil dengan perbelanjaan Kerajaan Negeri di Malaysia

Zulkefly Abdul Karim, and Aminudin Mokhtar, and Nor Ain Mod Asri, (2006) Hubungan antara hasil dengan perbelanjaan Kerajaan Negeri di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia, 40 . pp. 59-93. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara pembolehubah fiskal iaitu perbelanjaan dan hasil dengan menggunakan data di peringkat kerajaan negeri. Kaedah ekonometrik siri masa diaplikasikan dalam kajian ini yang terdiri daripada ujian kointegrasi Johansen dun ujian sebab-menyebab Granger untuk menentukan arah hubungan kedua-dua pembolehubah fiskal tersebut. Di samping itu, kaedah panel data juga diaplikasikan dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan keputusan yang tidak selaras, yang mana sebilangan besar negeri menepati hipotesis hasil-belanja (misalnya negeri Kedah, Melaka, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak dun Terengganu), manakala hipotesis belanja-hasil hanya wujud di negeri Perlis sahaja, dan tiada hubungan antara hasil dengan belanja di negeri Johor, Kelantan dan Pulau Pinang yang menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah fiskal adalah bersifat nuetral. Hipotesis hubungan sebab-menyebab dua hala hanya berlaku bagi kes negeri Selangor dan Negeri Sembilan sahaja. Di samping itu, hasil ujian panel data dengan menggunakan kesan tetap juga mendapati pembolehubah hasil rnempunyai pengaruh yang penting terhadap perbelanjaan kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa proses belanjawan kerajaan negeri didominasi di sebelah hasil atau dengan perkataan lain menyokong hipotesis hasil-belanja.

Item Type:Article
Keywords:hasil;kerajaan negeri
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:7800
Deposited By: stud01
Deposited On:04 Nov 2014 12:06
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page