Toleransi beragama dan implikasinya dalam kalangan mahasiswa/i Muslim dan Buddha di Prince of Songkhla University

Mutsalim Khareng, and Jaffary Awang, (2014) Toleransi beragama dan implikasinya dalam kalangan mahasiswa/i Muslim dan Buddha di Prince of Songkhla University. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 5 (2). pp. 1-14. ISSN 1985-6236

[img]
Preview
PDF
308kB

Official URL: http://www.ukm.my/jiae/

Abstract

Fenomena konflik yang sering muncul dalam sesebuah masyarakat yang berbeza agama, kaum dan negara menggambarkan bahawa perlunya suatu sikap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Para sarjana bersetuju bahawa sikap toleransi beragama adalah satu pendekatan bagi menangani masalah tersebut. Dalam konteks mahasiswa/i di Prince of Songkhla University yang terdiri dari Muslim dan Buddha mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Persoalannya sejauhmana wujudnya sikap keterbukaan ataupun toleransi beragama di kalangan mereka? Artikel ini bertujuan untuk melihat tahap toleransi beragama berdasarkan sikap pergaulan antara pelajar yang berbeza agama, sikap hormat menghormati terhadap ajaran agama lain, sikap hormat menghormati terhadap pandangan ataupun pemikiran penganut agama lain dan sikap hormat-menghormati pengamalan adat agama adat budaya penganut agama lain. Pendekatan yang digunakan dalam kajian iaitu, pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kaedah edaran soal selidik dan temu bual. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa sebahagian besar mahasiswa/i mempunyai sikap toleransi beragama pada tahap yang tinggi dengan mencapai 80 peratus, manakala hanya 20 peratus sahaja berada pada tahap sederhana. Dapatan ini bermakna secara umumnya aspek pergaulan memberi kesan yang baik terhadap proses pembentukan sesebuah komuniti yang penuh dengan toleransi beragama.

Item Type:Article
Keywords:Toleransi agama; interaksi; sikap beragama
Journal:JIAE ; Journal of Islamic and Arabic Education
ID Code:7827
Deposited By: ms aida -
Deposited On:05 Nov 2014 08:30
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page