Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF

Siti Fatimah Ahmad, and Ab. Halim Tamuri, (2010) Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2). pp. 53-64. ISSN 1985-6236

[img]
Preview
PDF
269kB

Official URL: http://www.ukm.my/jiae/pdf/20.pdf

Abstract

Artikel ini membincangkan tahap penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) berasaskan teknologi multimedia (TMm) dalam pengajaran guru j-QAF. Dalam meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran, penggunaan BBM berasaskan TMm dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dilihat amat efektif dan sesuai kepada para pendidik. Artikel ini menjelaskan dapatan kajian berkaitan persepsi guru-guru j-QAF terhadap penggunaan BBM berasaskan TMm dalam pengajaran mereka . Kajian ini menggunakan satu set borang soal selidik yang diberikan secara rawak kepada 270 orang guru j-QAF yang mengajar di sekolah-sekolah rendah di Sarawak. Data dianalisa secara deskriptif bagi mencari taburan kekerapan, peratusan dan min. Ujian t juga dijalankan untuk melihat perbezaaan antara jantina, lokasi sekolah dan bidang penghkususan. Hasil kajian mendapati bahawa guru j-QAF mempunyai persepsi yang tinggi terhadap penggunaan BBM berasaskan TMm dalam pengajaran secara umum dengan nilai purata min 4.00. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan persepsi penggunaan BBM berasaskan TMm dalam kalangan guru berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan bidang pengkhususan mereka.

Item Type:Article
Keywords:Bahan Bantu Mengajar, Teknologi Multimedia, j-QAF
ID Code:783
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:13 Apr 2011 07:49
Last Modified:14 Dec 2016 06:28

Repository Staff Only: item control page