Kesan perbelanjaan kerajaan ke atas penggunaan isi rumah: data panel negara-negara Islam

Nor Asmat Ismail, (2008) Kesan perbelanjaan kerajaan ke atas penggunaan isi rumah: data panel negara-negara Islam. Jurnal Ekonomi Malaysia, 42 . pp. 3-21. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
602kB

Abstract

Kajian kesan perbelanjaan kerajaan ke atas penggunaan isi rumah telah banyak dijalankan tetapi kebanyakan kajian lepas menggunakan data siri masa sesebuah negara untuk melihat pengmh tersebut. Kajian ini menggunakan data panel dan kaedah penganggaran panel, iaitu Generalized Method of Moment (GMM) yang rnengarnbil kira masalah keserentakan dan heterogeiniti sampel. Sampel kajian terdiri daripada 14 buah negara Islam yang rnenjalankan belanjawan defisit yang berterusan dan mernpunyai hutang kerajaan yang tinggi, iaitu melebihi 40 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sesebuah negara. Keputusan kajian menunjukkan bahawa perbelanjaan kerajaan merupakan penggenap kepada penggunaan isi rumah.

Item Type:Article
Keywords:perbelanjaan kerajaan; Keluaran Dalam Negara Kasar; GMM; Penggunaan; Negara Islam
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:7848
Deposited By: stud01
Deposited On:05 Nov 2014 12:08
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page