Potensi instrumen moral dalam melestarikan sumber air di Malaysia - kajian kes Sungai Melaka

Ang, Kean Hua (2014) Potensi instrumen moral dalam melestarikan sumber air di Malaysia - kajian kes Sungai Melaka. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 44-55. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
672kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php

Abstract

Teknologi rawatan air, polisi air, dan akta air telah diajukan bagi melestarikan sumber air, namun di Malaysia sungai Melaka masih tercemar. Kajian ini dijalankan untuk menilai penilaian moral terhadap sumber air lestari di sungai Melaka. Kaedah yang digunakan melibatkan pengumpulan data kuantitatif melalui soal selidik. Sebanyak 400 sampel soal selidik diedarkan kepada responden yang tinggal berhampiran dengan sungai Melaka memandangkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai sumber air semula jadi, khususnya sungai Melaka. Perspektif responden terhadap empat pembolehubah (peranan individu dalam mewujudkan sikap prihatin dan menghormati alam sekitar, peranan ibu bapa dalam memupuk sifat kasih sayang terhadap alam sekitar, peranan masyarakat dalam mengembeling nilai murni agama dan moral terhadap alam sekitar) disukat dengan menggunakan lima skala Likert (sangat tidak setuju, tidak setuju, biasa, setuju, sangat setuju). Hasil analisis statistik menunjukkan bahawa bahawa sebahagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pembolehubah peri pentingnya peranan individu dalam mewujudkan sikap prihatin dan menghormati alam sekitar (88.5%), peranan ibu bapa dalam memupuk sikap menyayangi alam sekitar (84.8%), peranan masyarakat dalam mengembeling sikap melindungi alam sekitar (82.8%), dan peranan pendidikan nilai murni agama dan moral terhadap alam sekitar (60.3%). Dapatan ini menunjukkan potensi instrumen moral dalam melestarikan pengurusan sumber alam khususnya sumber air di Sungai Melaka.

Item Type:Article
Keywords:instrumen moral, kelestarian sumber air, pendidikan alam sekitar, pengurusan sumber air, sumber alam, sumber air
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:7859
Deposited By: ms aida -
Deposited On:06 Nov 2014 06:21
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page