Perubahan sikap keusahawanan usahawan melayu di Malaysia

Buerah Tunggak, and Hussin Salamon, (2014) Perubahan sikap keusahawanan usahawan melayu di Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9 (1). pp. 98-116. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
524kB

Official URL: http://www.ukm.my/e-bangi/

Abstract

Usaha bagi melahirkan individu usahawan Bumiputera dalam bidang ekonomi dan perniagaan memerlukan perubahan sikap dan nilai. Di samping itu usaha melahirkan usahawan yang memiliki etika dan nilai Islam dilihat semakin mendesak memandangkan keperluan kepada penghayatan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan perniagaan dan keusahawanan. Namun sikap negatif dan kurang beretika didapati menghalang keupayaan, daya tahan dan daya saing usahawan bumiputera berbanding usahawan bangsa lain. Oleh itu kajian ini bertujuan mengkaji budaya niaga usahawan bumiputera dengan memfokus terhadap sikap keusahawanan usahawan Bumiputera dalam kategori Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). Aspek sikap dikaji berdasarkan dua tema utama i) ciri kebebasan dan ii) ciri kejujuran. Ciri kebebasan dibahagikan kepada sub-tema; pergantungan berterusan kepada bantuan kerajaan, bergantung kepada kontrak kerajaan, isu melobi dan perbuatan rasuah, manakala ciri kejujuran dibahagi kepada sub-tema kegagalan membayar balik pinjaman, dan mengalibabakan perniagaan. Reka bentuk kajian menggunakan kaedah mix-method yang melibatkan kajian kuantatif menggunakan instrumen soal selidik sementara kajian kualitatif menggunakan temu bual dan analisis dokumen. Analisis adalah berasaskan soal selidik dan temu bual bersama usahawan bumiputera PKS yang menerima pembiayaan MARA di negeri Johor. Disamping itu peserta temu bual juga melibatkan usahawan Bumiputera PKS yang bukan penerima pembiayaan MARA, pegawai kanan MARA, pegawai MARA daerah yang mengelolakan pembiayaan, dan program latihan dan pembangunan serta usahawan Bumiputera berjaya. Dapatan kajian menunjukkan faktor sikap keusahawanan kritikal dalam mempengaruhi kelemahan usahawan bumiputera di Malaysia.

Item Type:Article
Keywords:Sikap keusahawanan, Etika dan nilai, Perusahawaan kecil dan sederhana (PKS), Usahawan bumiputera, Perubahan.
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:7884
Deposited By: ms aida -
Deposited On:06 Nov 2014 11:57
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page