Model inovatif pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah rendah

Sudirman, and Abd Haling, and Tamby Subahan Mohd Meerah, (2013) Model inovatif pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 38 (2). pp. 41-49. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

[img]
Preview
PDF
682kB

Official URL: http://www.ukm.my/jurfpend/index.html

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menemukan model pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa Indonesia di sekolah kajian berlandaskan penerapan kurikulum berasaskan sekolah (KBS). Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan reka bentuk kes terhadap dua orang guru sekolah rendah darjah 5 yang dipilih secara purposive sampling, iaitu seorang guru di sekolah rendah berkesan dan seorang lagi di sekolah rendah tidak berkesan di daerah Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Prosedur kajian mengikut Model Illuminatif yang berjaya mengungkap penggambaran model P&P Bahasa Indonesia di sekolah kajian. Dapatan kajian menemui tiga model P&P Bahasa Indonesia daripada sekolah kajian yang sesuai dengan KBS, iaitu: (1) Model Diamond, (2) Model Instructional Square Interaction (ISI) dan (3) Model Alir Ulang-Alik (AUA). Diamond Model bertumpu kepada tahapan P&P Bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan keghairahan pelajar dalam memproses pembelajarannya. Model AUA bertumpu kepada wujudnya keseimbangan antara domain pengetahuan, sikap dan kemahiran dalam P&P Bahasa Indonesia. Manakala Model isi bertumpu kepada strategi interaksi pelbagai hala yang melibatkan guru, pelajar dan sumber belajar. Ketiga-tiga model P&P Bahasa Indonesia ini dapat mewujudkan sistem P&P berfokuskan pelajar seperti mana yang dikehendaki oleh KBS. Dengan realiti yang demikian, maka ia dapat menjadi panduan bagi guru, terutama di sekolah rendah dalam P&P Bahasa Indonesia dan P&P bahasa pada umumnya.

Item Type:Article
Keywords:Kurikulum berasaskan sekolah; Inovatif; Model Diamond; Model ISI; Model AUA
Journal:Jurnal Pendidikan Malaysia
ID Code:8002
Deposited By: ms aida -
Deposited On:14 Nov 2014 15:57
Last Modified:14 Dec 2016 06:45

Repository Staff Only: item control page