Kesan padanan antara perakaunan pengurusan strategik dengan strategi perniagaan terhadap prestasi firma

Ria Nelly Sari, and Raja Azimah Ainuddin, and Tengku Akbar Tengku Abdullah, (2006) Kesan padanan antara perakaunan pengurusan strategik dengan strategi perniagaan terhadap prestasi firma. Jurnal Pengurusan, 25 . pp. 87-109. ISSN 0127-2713

[img]
Preview
PDF
537kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/pengurusan/index

Abstract

Kertas ini meneliti sejauh mana kepadanan (fit) antara sistem perakaunan pengurusan strategik (PPS) dengan strateg; pemiagaan sesebuah firma memberi kesan terhadap prestas; firma terse but. Kepadanan antara PPS dengan strategi diukur menggunakan penYlmpangan danpada suatu tanda aras dan skar ini digunakan sebagai pembolehubah tak bersandar dalam analisis Tegres; terhadap prestas; firma. Data unruk kajian in; diperolehi daripada sampel syarikat pembuatan yang tersenarai di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002. Sebanyak 60 respons iaitu 38.2% danpada jumlah keseluruhan sampel telah diterima dan digunakan dalam analisis. Hasil kajlan m; menunjukkan kepadanan antara PPS dengan strateg; pemiagaan boleh mempengaruhi prestasi firma. Bagi ketiga·tiga jenis strategi pemiagaan iaitu strategi kepimpinan kos. strateg; pembezaan keluaran dan strategi fokus, firma yang menggunakan PPS yang padan dengan strategi akan menghasilkan prestasi yang tinggi. Justeru itu, kajian in; menyarankan supaya firma mengambilkira strategi yang digunakan oleh syarikat sewaktu merangka sistem PPS kerana sistem PPS yang menyokong strategi yang dipilih boleh menghasilkan tahap prestasi yang lebih tinggi.

Item Type:Article
Keywords:Sistem Perakaunan Pengurusan Strategik
Journal:Jurnal Pengurusan
ID Code:8071
Deposited By: stud01
Deposited On:28 Nov 2014 18:58
Last Modified:14 Dec 2016 06:46

Repository Staff Only: item control page