Impak kredit mikro ke atas ketaksamarataan pendapatan di kalangan sahabat amanah ikhtiar

Mohd Saifoul Zamzuri Noor, and Siti Hadijah Che-Mat, and Roslan Abdul-Hakim, (2013) Impak kredit mikro ke atas ketaksamarataan pendapatan di kalangan sahabat amanah ikhtiar. Jurnal Ekonomi Malaysia, 47 (1). pp. 75-86. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
271kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/jem/index

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis impak kredit mikro ke atas agihan pendapatan di kalangan Sahabat Amanah Ikhtiar di negeri Kedah dan Kelantan. Untuk melihat kesan ke atas agihan pendapatan, kajian ini menggunakan pekali Gini yang diperkenalkan oleh Yao (1997). Kajian menggunakan data yang diperolehi dari Kajian Penyelidikan Impak 6 AIM. Sebanyak 495 responden telah ditemubual dengan menggunakan kaedah temuduga secara bersemuka. Responden dipilih berdasarkan persampelan rawak berlapis mengikut cawangan di kedua-dua wilayah Kedah dan Kelantan. Kajian mendapati pendapatan dari sumber aktiviti yang dibiayai oleh kredit mikro ini memberi kesan kesamarataan (equalising effect) ke atas ketaksamarataan pendapatan. Dengan andaian ceteris paribus, peningkatan syer pendapatan daripada sumber aktiviti kredit mikro akan memacu kepada pengurangan dalam jumlah ketaksamarataan pendapatan isi rumah.

Item Type:Article
Keywords:Kredit mikro; ketaksamarataan; pendapatan bukan pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:8091
Deposited By: ms aida -
Deposited On:30 Nov 2014 00:49
Last Modified:14 Dec 2016 06:46

Repository Staff Only: item control page