Psikologi qadha’ Dan qadar

Khairunnas Rajab, and Wan Muhammad Fariq, (2014) Psikologi qadha’ Dan qadar. Jurnal Hadhari, 6 (1). pp. 13-26. ISSN 1985-6830

[img]
Preview
PDF
504kB

Official URL: http://www.ukm.my/jhadhari/

Abstract

Polemik para teolog berkenaan qadha’ dan qadar, setidaknya boleh disebabkan kerana terbukanya peluang interpretasi bagi berbagai-bagai ayat dan hadis yang berhubungan dengan ianya. Mazhab kalam yang masyhur seperti Muktazilah, Asy-ariyah, Jabariyah dan Qadariyah, semuanya memiliki asas yang kuat daripada al-Qur’an mahupun al-Sunnah sebagai dalil legitimasi dalam mendukung argumentasi dan pembelaan faham masingmasing aliran. Saling berbantahan pula menjadi isyarat buruk bagi sejarah perkembangan kalam, di antaranya telah pula muncul argumentasi yang ironis seperti kafir, sesat, dan fasiq. Argumentasi qadha’ dan qadar, sedikitnya telah mempengaruhi keadaan psikologi manusia. Keyakinan kepada qadha’ dan qadar boleh menimbulkan kesan positif mahupun negatif bagi perkembangan psikologi manusia. Artikel ini cuba menjelaskan hal ehwal yang berhubungan dengan polemik dan keadaan psikologi manusia dalam menghadapi isu-isu modenan yang semakin sulit bagi jalan penyelesaiannya.

Item Type:Article
Keywords:Qadha’ dan Qadar Psikologi; Teologi dan Iman
Journal:Jurnal Hadhari
ID Code:8175
Deposited By: ms aida -
Deposited On:16 Jan 2015 08:56
Last Modified:14 Dec 2016 06:46

Repository Staff Only: item control page