Penggunaan peta minda oleh pelajar pintar cerdas dalam pembelajaran Sejarah

Mohd Mahzan Awang, and Abdul Razaq Ahmad, and Mohd Muhaimi Abdul Rahman, (2014) Penggunaan peta minda oleh pelajar pintar cerdas dalam pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 39 (2). pp. 95-100. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

[img]
Preview
PDF
232kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/jpend/

Abstract

Kajian ini meninjau sikap pelajar pintar cerdas terhadap penggunaan peta minda dalam pembelajaran Sejarah di sekolah. Aspek sikap yang dinilai adalah dari segi kepentingan peta minda dan sejauh mana peta minda digunakan dalam pembelajaran Sejarah. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan yang melibatkan dua tahap pungutan data. Pada tahap pertama, satu set soal selidik diedar kepada 30 orang pelajar pintar cerdas di sebuah sekolah pintar di Malaysia. Kemudian, temu bual individu dilakukan kepada lima orang pelajar sebagai memahami penggunaan peta minda dalam pembelajaran Sejarah. Data kuantitatif dianalisis dengan memfokuskan kepada statistik deskripsi, manakala data temu bual dianalisis secara manual dan bebas oleh dua orang pengekod (coders). Dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap kepentingan peta minda dalam pembelajaran Sejarah, namun tidak semua pelajar menggunakannya dalam mengulang kaji pelajaran. Pelajar juga menyatakan yang mereka sukar memahami peta minda yang dibina pihak lain. Hal ini menunjukkan bahawa keberkesanan peta minda dalam pembelajaran Sejarah lebih bersifat kreativiti individu. Implikasi kepada proses pengajaran mata pelajaran Sejarah turut dibincangkan dalam artikel ini.

Item Type:Article
Keywords:Pembelajaran sejarah; peta minda; pelajar pintar cerdas; sikap pelajar
Journal:Jurnal Pendidikan Malaysia
ID Code:8385
Deposited By: ms aida -
Deposited On:19 Mar 2015 08:19
Last Modified:14 Dec 2016 06:47

Repository Staff Only: item control page