Faktor mempengaruhi tahap keyakinan agihan zakat: kajian terhadap masyarakat Islam di Selangor

Hairunnizam Wahid, and Sanep Ahmad, (2014) Faktor mempengaruhi tahap keyakinan agihan zakat: kajian terhadap masyarakat Islam di Selangor. Jurnal Ekonomi Malaysia, 48 (2). pp. 41-50. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
2MB

Official URL: http://www.ukm.my/fep/jem/content/2014-2.html

Abstract

Kajian kepuasan dan keyakinan masyarakat terhadap kualiti pengurusan pengagihan institusi zakat adalah penting pada masa kini. Ia bertujuan untuk tuemastikcin pengurusan pengagihan zakat adalah setanding dengan kecekapan dan pencapaian pengurusan kutipan zakat oleh institusi zakat. Dalam tempoh I 5 tahun Lembaga Zakat Selangor (tzs) telah beroperasi, pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah yang terbaik terutamanyq dalam aspek pengagihan zakat. Memandangkan institusi zakat berperanan penting dalam masyarakat maka tahap keyakinan masyarakat terhadapnya perlu dikaji. Kajian ini bertujuan mencadangkan beberapafaktor yang perlu diberi perhatian sewajarnya terhadap pengurusdn zakat oleh LZS. Responden dalam kajian ini terdiri daripada penerima dan pembayar zakat daripada sembilqn daerqh di negeri Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa tahap keyakinan terhadap pusat zakat adalah bergantung kepada tigafaktor utama iaitu imej korporat LzS, faktor kutipan dan faktor agihan zakat. Beberapa implikasi penting dalam kajian ini telah dibincangkan untuk meningkatkan tahap keyakinan masyarakat untukmembayar zakat melalui rzs.

Item Type:Article
Keywords:Tahap keyakinan masyarakat Islam; analisis faktor; analisis pengesahan faktor
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:8511
Deposited By: ms aida -
Deposited On:14 Apr 2015 03:33
Last Modified:14 Dec 2016 06:47

Repository Staff Only: item control page