Signifikasi konsep proxemics dan chronemics dalam ritual kematian Bajau: satu kajian dari perspektif komunikasi bukan lisan

Halina Sendera Mohd. Yakin, and Andreas Totu, (2014) Signifikasi konsep proxemics dan chronemics dalam ritual kematian Bajau: satu kajian dari perspektif komunikasi bukan lisan. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 30 (2). pp. 71-90. ISSN 0128-1496

[img]
Preview
PDF
487kB

Official URL: http://www.ukm.my/jkom/journal/volumes/volume30-2-...

Abstract

Bahasa digunakan sebagai wahana komunikasi manusia, samada dalam bentuk simbol bahasa lisan mahupun bukan lisan. Dalam realiti fenomena sosial, tidak semua perkara dapat dikomunikasikan melalui bahasa lisan sahaja, malah kebanyakannya diekspresikan melalui bahasa rupa, yang turut dikenali sebagai komunikasi bukan lisan. Kertas kerja ini mengetengahkan simbol bahasabukan lisan dengan memfokuskan kepada konsep proxemics (ruang) dan chronemics (masa) dalam ritual kematian Bajau. Kajian bersifat kualitatif ini menggunakan teknik pengamatan turut serta dan temu bual mendalam yang dilaksanakan di Kampung Kota Belud, Sabah. Teori Semiotik dan pendekatan Komunikasi bukan lisan diaplikasikan untuk memandu arah dan memberi makna kepada simbol-simbol berkenaan. Selain berfungsi sebagai aktiviti budaya yang harus dilaksanakan ketika adanya kematian, symbol bukan lisan menerusi konsep ruang dan masa turut berperanan sebagai salah satu daripada pelbagai cara masyarakat Bajau mengekspresikan nilai-nilai budaya dan merepresentasikan pandangan alam mereka.

Item Type:Article
Keywords:Proxemics (ruang/spatial); chronemics (masa/time); signifikasi, ritual kematian; komunikasi bukan lisan
Journal:Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication
ID Code:8583
Deposited By: ms aida -
Deposited On:14 May 2015 01:22
Last Modified:14 Dec 2016 06:47

Repository Staff Only: item control page