Perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Jerman berdasarkan jantina

Noor Zuhidayah Muhd Zulkifli, and Siti Saniah Abu Bakar, (2015) Perbezaan penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Jerman berdasarkan jantina. Jurnal Pendidikan Bahasa melayu ;Malay Language Education (MyLEJ), 5 (1). pp. 61-70. ISSN 2180-4842

[img] Microsoft Word
60kB

Official URL: http://www.ukm.my/jpbm/Current.aspx

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meneliti perbezaan penggunaan strategi pembelajaran bahasa antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan di Jerman semasa mempelajari bahasa Melayu di dalam kelas, di luar kelas dan semasa menghadapi peperiksaan. Seramai 44 orang pelajar di Pusat Pengajian Asia Tenggara, Universiti Goethe Frankfurt, Jerman terlibat dalam kajian ini. Data kajian dikumpul melalui instrumen soal selidik, kemudian dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 20 iaitu analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar perempuan lebih kerap menggunakan strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lelaki. Implikasi kajian ini dapat membantu para pelajar dan guru untuk mempelbagaikan strategi bagi meningkatkan tahap penguasaan pelajar terhadap bahasa Melayu.

Item Type:Article
Keywords:Strategi pembelajaran bahasa, bahasa Melayu, jantina
Journal:Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ; Malay Language Education (MyLEJ)
ID Code:8597
Deposited By: ms aida -
Deposited On:14 May 2015 03:30
Last Modified:14 May 2015 03:30

Repository Staff Only: item control page