Effect of Wobble Board Balance Training Program among Athletes with Functionally Unstable Ankle Joint

SUNDARAGANESH K., and MOHANDAS K., and KIRUBAKARAN KG., and VIKRAM M., (2015) Effect of Wobble Board Balance Training Program among Athletes with Functionally Unstable Ankle Joint. Medicine & Health, vol.10 (1). pp. 17-22. ISSN 1823-2140

[img]
Preview
PDF
262kB

Official URL: www.medicineandhealth.com

Abstract

Objektif kajian ialah untuk menentukan kesan program latihan papan Wobble ke atas daya keseimbangan para atlet yang mengalami ketakstabilan fungsi pergelangan kaki (FAI). Sebanyak 30 subjek (n=30) yang mengalami FAI direkrut berdasarkan kriteria rangkuman dan eksklusi. Kesemua subjek dinilai daya keseimbangan menggunakan ujian dirian anggota tunggal (single limb stance) dan ujian jangkauan fungsi dan didedahkan kepada program latihan papan Wobble sebanyak lima sesi seminggu selama empat minggu. Ujian t berpasangan digunakan untuk membandingkan min data pra dan post-ujian dan aras signifikan ditetapkan pada nilai 0.05. Pada ujian dirian anggota tunggal, para atlet mendapat min skor post-latihan yang tinggi [26.4] berbanding pra-latihan. Perbezaan disahkan dengan nilai ‘t’ yang diperolehi [16.00]. Bagi ujian jangkauan fungsi, para atlet memperolehi min skor post-latihan yang tinggi [15.88] berbanding pra-latihan [1.26]. Perbezaan disahkan dengan nilai ‘t’ yang diperolehi [12.54]. Ini menunjukkan bahawa latihan papan Wobble meningkatkan keseimbangan dinamik dan statik para atlet yang mengalami FAI. Secara kesimpulannya, latihan papan Wobble mungkin efektif dalam meningkatkan keseimbangan para atlet yang mengalami FAI.

Item Type:Article
Keywords:Ketidakkstabilan fungsi pergelangan kaki, keseimbangan, bersenam
Journal:Medicine & Health
ID Code:8671
Deposited By: Mr. Muhammad Wafi -
Deposited On:11 Jun 2015 01:40
Last Modified:14 Dec 2016 06:47

Repository Staff Only: item control page