The Impact of a Patient Education Package on Outcomes of Pain Management Following Orthopaedic Surgery in a Tertiary Hospital in Malaysia

HO, SE. and WAN AHMAD, L. and CHRISTOPHER, CK HO. and TAN, ZY. and NURSHARIFAH MS., and CHOY, YC. and JAAFAR MZ., and SABARUL AM., and SHARAF I., (2015) The Impact of a Patient Education Package on Outcomes of Pain Management Following Orthopaedic Surgery in a Tertiary Hospital in Malaysia. Medicine & Health, 10 (1). pp. 58-65. ISSN 1823-2140

[img]
Preview
PDF
257kB

Official URL: www.medicineandhealth.com

Abstract

Kepercayaan pesakit terhadap pengurusan kesakitan boleh menjejaskan hasil pengurusan kesakitan dan kualiti hidup. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan kesan pakej pendidikan pra-operasi sakit ke arah kepercayaan kesakitan dalam kalangan pesakit-pesakit yang menjalani pembedahan ortopedik di hospital tertiari. Reka bentuk kajian ‘pre-test pos-test’ satu-kumpulan dijalankan pada pesakit-pesakit untuk menentukan impak pakej pendidikan tentang kesakitan terhadap skor ‘post-test’ kepercayaan tentang kesakitan dalam kalangan pesakit yang menjalani pembedahan ortopedik. Tiga puluh responden telah diambil menggunakan ‘convenience sampling’. Pendidikan tentang kesakitan sebelum pembedahan berkaitan dengan pengurusan kesakitan diberikan kepada respons.Skor kepercayaan pra-operasi dan pos-operasi sakit, pengurusan markah dan kesan-kesan sampingan telah diukur dengan menggunakan borang soal-selidik halangan (BQ-13). Keputusan melaporkan perbezaan yang signifikan antara skor ‘pre-test’ (Mean = 41.87, Standard Deviation = 11.467) dan ‘post-test’ (Mean = 34,80, Standard Deviation = 13.026) kepercayaan terhadap kesakitan (t = 2.84, p =0.004). Terdapat juga perbezaan yang signifikan antara skor ‘pre-test’ (Mean = 37.10, Standard Deviation = 10.610) dan skor ‘post-test’ (Mean = 30.80, Standard Deviation = 11.424), pengurusan kesakitan (t = 3.856, p =0.0005). Responden dan jantina (t =-2.403, p =0.023) dan bangsa (F = 5.038, p =0.014) melaporkan perbezaan yang signifikan iaitu p < 0.05. Bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pendidikan, etnik, sejarah pembedahan terlebih dahulu dengan kepercayaan kesakitan dengan p > 0.05. Kesimpulannya, terdapat kesan positif daripada pakej pendidikan kesihatan berkenaan kepercayaan kesakitan dan pengurusan kesakitan responden yang telah menjalani pembedahan ortopedik di hospital tertiari. Pengukuhan program pendidikan kesakitan adalah penting untuk mencapai matlamat pengurusan kesakitan pos-operasi yang optimum.

Item Type:Article
Keywords:kesakitan, pendidikan, ortopedik, pesakit, pembedahan
Journal:Medicine & Health
ID Code:8697
Deposited By: Mr. Muhammad Wafi -
Deposited On:11 Jun 2015 07:29
Last Modified:14 Dec 2016 06:47

Repository Staff Only: item control page