Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-REIT) di Malaysia: analisis hubungan keseimbangan dengan pemboleh ubah makroekonomi

Yusni Anis Yusuf, and Mohd Yahya Mohd Hussin, and Norimah Rambeli@Ramli, (2015) Amanah Pelaburan Hartanah Islam (I-REIT) di Malaysia: analisis hubungan keseimbangan dengan pemboleh ubah makroekonomi. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (4). pp. 60-73. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
340kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v2/index.php?cont=a&it...

Abstract

Malaysia kini dianggap sebagai pemimpin dalam pembiayaan Islam sehingga pengalamannya merintis pelbagai cabang pembiayaan Islam dapat menjadi petunjuk kepada mereka yang sedang atau merancang untuk menurut jejak langkah Malaysia dalam bidang ini. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti kewujudan hubungan jangka panjang dan pendek antara pemboleh ubah Amanah Pelaburan Hartanah Islam (Islamic Real Estate Investment Trust) dengan pemboleh ubah makroekonomi di Malaysia. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data bulanan dari Disember 2008 hingga Disember 2013 dan dianalisis menggunakan model Vektor Autoregresif (VAR) yang piawai. Dapatan kajian menunjukkan wujudnya hubungan jangka panjang antara Amanah Pelaburan Hartanah Islam dengan Indeks Harga Pengguna, Indeks Pengeluaran Industri, Kadar Pelaburan antara Bank secara Islam, Kadar Tukaran Asing dan FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah Indeks. Berdasarkan kepada hasil ujian VECM, didapati bahawa IREIT bukan penyebab Granger jangka pendek kepada semua pemboleh ubah makroekonomi, tetapi pemboleh ubah Indeks Pengeluar Industri, Indeks Harga Pengguna dan Penawaran Wang merupakan penyebab Granger jangka pendek kepada pemboleh ubah I-REIT. Oleh itu, didapati prestasi I-REIT banyak dipengaruhi oleh pemboleh ubah makroekonomi di Malaysia.

Item Type:Article
Keywords:Amanah Pelaburan Hartanah Islam, makroekonomi, Malaysia, model Vector Auto Regression (VAR), pembiayaan Islam, ujian VECM
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:9211
Deposited By: ms aida -
Deposited On:08 Nov 2015 15:31
Last Modified:14 Dec 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page