Pengalaman dan faktor pengabaian warga emas dalam komuniti

Noraini Che’ Sharif, and Khadijah Alavi, and Ponnusamy Subramaniam, and Zainah Ahmad Zamani, (2015) Pengalaman dan faktor pengabaian warga emas dalam komuniti. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 10 (1). pp. 118-134. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
421kB

Official URL: http://www.ukm.my/e-bangi/index.php?option=com_jre...

Abstract

Kajian isu pengabaian dalam kalangan warga emas oleh anak-anak dewasa jarang dilaporkan dan kurang pendedahan mengenai perkara ini. Objektif utama kajian ini ialah untuk memahami pengalaman warga emas yang diabaikan oleh anak dewasa dalam komuniti, meneroka faktor yang mendorong berlakunya pengabaian dan mengkaji peranan pekerja sosial bagi menangani masalah pengabaian dalam komuniti. Metodologi dalam kajian ini merangkumi rekabentuk kualitatif bagi memperoleh maklumat yang berkaitan dengan fenomena pengabaian warga emas dalam kalangan anak dewasa. Lokasi kajian dikenal pasti melalui kerjasama dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) iaitu melalui program ‘Home Help Services’. Persampelan dalam kajian iaitu pengkaji telah menemu bual seramai lima orang informan yang mempunyai kriteria pemilihan sampel yang sama dalam kajian iaitu warga emas yang berumur 60 tahun keatas, warga emas yang tinggal bersendirian dan warga emas yang mengalami pengabaian dari segi fizikal, emosi, serta kewangan dan material. Dalam proses pengurusan data, pengkaji telah mentranskripkan data dalam bentuk skrip temu bual dan diasingkan mengikut tema-tema yang telah ditentukan. Analisis termatik digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang fenomena pengabaian yang berlaku dalam kalangan warga emas oleh anak dewasa. Hasil kajian yang diperolehi melalui kajian yang dijalankan iaitu dimana faktor utama yang mendorong kepada berlakunya pengabaian warga emas oleh anak dewasa ialah kerenah warga emas yang membebankan anak dewasa dan anak dewasa yang mementingkan kerjaya/tinggal berjauhan dengan warga emas. Secara umumnya, kajian ini memberi implikasi terhadap isu pengabaian warga emas dalam kalangan anak dewasa iaitu dengan sedikit sebanyak dapatan hasil kajian yang diperoleh dapat membantu dalam menangani masalah pengabaian ini yang semakin meningkat daripada semasa ke semasa. Di samping itu, dapat mengenal pasti peranan pekerja sosial dalam mencegah dan mengatasi masalah pengabaian dalam kalangan warga emas oleh anak dewasa.

Item Type:Article
Keywords:Pengabaian, Warga Emas, Anak Dewasa, Peranan, Pekerja Sosial
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:9331
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 Dec 2015 08:06
Last Modified:14 Dec 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page