Kefahaman terhadap aspek pendefinisian dan ciri utama golongan homoseksual

Amran Hassan, and Salleh Amat, (2015) Kefahaman terhadap aspek pendefinisian dan ciri utama golongan homoseksual. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 10 (2). pp. 16-28. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
378kB

Official URL: http://www.ukm.my/e-bangi/index.php?option=com_jre...

Abstract

Homoseksual merupakan gaya hidup yang menjadi pengamalan dalam masyarakat dunia dan Malaysia. Pembudayaan ini jelas melalui peranan media massa dan kesan globalisasi budaya yang sedikit sebanyak membuka ruang pengamalan kehidupan sebegini. Namun, pelbagai pandangan dan persepsi yang telah diberikan oleh masyarakat dalam membuat penilaian terhadap budaya hidup golongan homoseksual. Objektif kajian ini ialah untuk meninjau secara umum kefahaman golongan profesional terhadap pendefinisian homoseksual dan ciri-ciri khusus golongan ini di Malaysia berasaskan pemerhatian, pengalaman dan pandangan mereka. Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian kualitatif melalui temubual mendalam ke atas lapan (8) orang responden yang dipilih secara persampelan purposif. Mereka adalah golongan profesional sama ada kerajaan atau swasta yang sebahagiannya pernah terlibat mengendalikan kes-kes homoseksual melalui pengalaman dengan orang yang terdekat dengan mereka, dan berkawan rapat dengan golongan ini dalam kehidupan seharian. Kawasan kajian ialah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Selangor Darul Ehsan. Hasil kajian dianalisis secara kandungan (content analysis) dengan mengemukakan kalimat sebenar responden. Keputusan menunjukkan golongan profesional memahami pendefinisian dan ciri-ciri homoseksualiti sebagai golongan yang menyukai sesama jenis, dan telah mengemukakan aspek-aspek khusus dalam keadaan fizikal dan psikologi seseorang yang homoseksual. Kajian ini menyumbang kepada pengkayaan pengetahuan terhadap perbincangan isu homoseksual dan menjadi panduan kepada usaha-usaha pencegahan dan rawatan, di samping menjadi panduan kepada penyelidikan gender pada masa akan datang.

Item Type:Article
Keywords:Gaya hidup, homoseksual, kefahaman, golongan profesional, Malaysia
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:9340
Deposited By: ms aida -
Deposited On:21 Dec 2015 05:24
Last Modified:14 Dec 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page