Program koreksi berasaskan Islam melalui program halaqah sebagai medium dakwah kepada banduan di Penjara Kajang

Khairul Hamimah Mohammad Jodi, and Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, and Hadenan Towpek, and Nurul Husna Mansor, (2015) Program koreksi berasaskan Islam melalui program halaqah sebagai medium dakwah kepada banduan di Penjara Kajang. Al-Hikmah, 7 (2). pp. 3-22. ISSN 1985--6822

[img]
Preview
PDF
552kB

Official URL: http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/i...

Abstract

Asas kewujudan sesebuah institusi penjara adalah berperanan sebagai pusat koreksi terhadap penghuninya tanpa mengira jantina. Oleh itu, kajian ini cuba mendekati institusi penjara dengan mengkhusus kepada mengenal pasti program koreksi berasaskan Islam melalui modul program Halaqah Penjara Kajang sebagai medium dakwah. Program Halaqah merupakan suatu pendekatan bagi merawat dan memulihkan penghuni institusi ini supaya mendapat peluang dan ruang untuk merubah diri daripada berakhlak mazmumah beralih kepada akhlak mahmudah. Untuk itu, kajian bersifat kajian lapangan ini menjadikan Penjara Wanita Kajang Selangor sebagai premis kajian. Responden yang dipilih dengan kaedah pensampelan bola salji merupakan kumpulan fokus yang terdiri daripada lima orang berumur 21 hingga 50 tahun. Mereka terlibat dengan program Halaqah selama enam bulan dan ke atas. Kaedah temu bual digunakan bagi mendapatkan data kajian di samping kaedah pemerhatian. Data yang diperoleh dianalisis secara analisis kandungan bertema di mana pengasingan data dilakukan berdasarkan kepada tema-tema tertentu, iaitu pengetahuan akidah, fekah, sirah, akhlak, al-Quran dan hadith. Hasil kajian menunjukkan kurangnya pengetahuan agama menyebabkan mereka terjebak dalam masalah sosial ini. Faktor-faktor lain meliputi ketidakstabilan sosio-ekonomi dan tekanan gaya hidup moden. Kajian ini juga mendapati Program Halaqah sebagai rawatan teras bagi banduanita beragama Islam berjaya mencapai objektifnya iaitu sebagai medium dakwah mendorong banduan berbuat baik dan berubah menjadi insan mulia. Secara tidak langsung program ini menjadi pemangkin kepada mereka berbuat perkara makruf dan mencegah daripada melakukan perbuatan mungkar. Kejayaan Program ini berteraskan lima modul iaitu modul akidah bagi menanam rasa kebertuhanan (God-consciousness); modul fekah yang menekankan solat sebagai sumber ketenangan; modul al-Quran sebagai prasyarat melakukan ibadat; modul hadith bagi menyuburkan rasa bertanggungjawab atas setiap apa yang dilakukan; dan modul sirah dan akhlak menyasarkan sirah Nabi Muhammad SAW dan kisah Sayidina Abu Bakar RA dan Sayidina Umar al-Khattab RA sebagai panduan dalam menghadapi kehidupan walau apa rintangan sekalipun.

Item Type:Article
Keywords:Program Koreksi Berasaskan Islam; Banduanita Penjara; Medium Dakwah; Program Halaqah
Journal:Jurnal Al-Hikmah
ID Code:9384
Deposited By: ms aida -
Deposited On:11 Jan 2016 04:16
Last Modified:14 Dec 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page