Hubungan saling pengaruh lembaga pengarah dan prestasi firma: perspektif rangkaian sosial

Roslina Yati Mansor, and Selamat Kundari, and Norman Mohd Saleh, (2015) Hubungan saling pengaruh lembaga pengarah dan prestasi firma: perspektif rangkaian sosial. Jurnal Pengurusan, 43 . pp. 129-143. ISSN 0127-2713

[img]
Preview
PDF
227kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/pengurusan/issue/view/699

Abstract

Hubungan saling pengaruh atau berkongsi ahli lembaga pengarah, juga merupakan antara isu dalam tadbir urus korporat yang penting. Menurut teori pergantungan sumber, hubungan saling pengaruh boleh menjadi sumber pergantungan yang boleh meningkatkan prestasi fi rma sesuai dengan persekitaran perniagaan di Malaysia yang dicirikan sebagai ekonomi berangkai (networked economy). Sebaliknya, hubungan secara bersilang atau terhubung dalam rangkaian turut dikaitkan dengan kronisme sosial yang boleh memberi kesan buruk kepada fi rma. Maka, penyiasatan perlu dilakukan untuk melihat pertembungan antara dua penjelasan ini. Secara khusus, berbeza daripada kajian lepas, kajian ini bertujuan untuk memeriksa pengaruh corak hubungan saling pengaruh ke atas prestasi fi rma dan pengaruh konsentrasi hubungan saling pengaruh ke atas prestasi fi rma. Menggunakan 240 data fi rma-tahun bagi fi rma teknologi yang tersenarai di Papan Utama dan Pasaran ACE antara tempoh 2008 hingga 2010, keputusan ujian menunjukkan bahawa hubungan saling pengaruh pengarah bukan eksekutif, dan konsentrasi hubungan saling pengaruh tidak mempengaruhi prestasi fi rma. Sementara itu, hasil kajian juga mendapati hubungan saling pengaruh pengarah eksekutif memberi kesan negatif kepada prestasi. Ini membuktikan pengarah eksekutif yang juga pengarah kepada fi rma luar, dikatakan berada dalam kedudukan yang mungkin meningkatkan berlakunya risiko konfl ik kepentingan. Selari dengan penerangan tentang modal sosial berhubung kesan rangkaian, dapatan kajian ini menyokong kajian lalu mengenai kronisme dalam rangkaian pengarah.

Item Type:Article
Keywords:Hubungan saling pengaruh; tadbir urus korporat; rangkaian pengarah; kesan rangkaian; pengarah bukan eksekutif; prestasi fi rma; rangkaian sosial
Journal:Jurnal Pengurusan
ID Code:9432
Deposited By: ms aida -
Deposited On:13 Jan 2016 07:28
Last Modified:14 Dec 2016 06:49

Repository Staff Only: item control page