Amalan intervensi terhadap perilaku seksual remaja Autistic Spectrum Disorders (ASD) oleh Guru Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI) menurut syarak

Zuraini Yaakub, and Zuliza Mohd Kusrin, (2015) Amalan intervensi terhadap perilaku seksual remaja Autistic Spectrum Disorders (ASD) oleh Guru Program Pendidikan Khas Intergrasi (PPKI) menurut syarak. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 37 (2). pp. 163-172. ISSN 0216-5636

[img]
Preview
PDF
413kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/issue/view/727

Abstract

Autistic Spectrum Disorders (ASD) ialah suatu sindrom kecelaruan neurologi yang merencatkan perkembangan mental sebahagian penghidapnya. Walaupun kerencatan mental ini tidak mengganggu perkembangan seksual individu ASD, tetapi kajian lalu membuktikan kadar seksualiti remaja ASD lebih tinggi daripada remaja normal sehingga menyebabkan mereka seringkali secara ketara mempamerkan tingkah laku seksual yang tidak sopan di hadapan umum. Sebahagian Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (GPPKI), telah menggunakan kaedah yang diadaptasi dari Barat seperti masturbasi untuk mengatasi perilaku seksual remaja ASD yang keterlaluan ini. Situasi ini berlaku berikutan tiada garis panduan khusus di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap pelaksanaan intervensi perilaku seksual remaja ASD tersebut. Justeru, objektif perbincangan kajian ini adalah untuk mengenal pasti perilaku seksual remaja ASD di PPKI (Program Pendidikan Khas Integrasi), menganalisis pelaksanaan intervensi perilaku tersebut oleh GPPKI dan mengkaji pandangan fuqaha’ berkaitan amalan intervensi perilaku seksual remaja ASD melalui kaedah masturbasi tersebut. Metodologi kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian kes di pelbagai tempat lapangan. Manakala pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen daripada sumber-sumber seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku dan jurnal-jurnal. Kaedah temu bual separa struktur turut dilakukan terhadap 11 orang GPPKI yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan teknik snowball sampling dan melakukan initial interview terlebih dahulu bagi mendapatkan key informant. Data-data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif, deduktif dan induktif. Hasil kajian mendapati perilaku seksual adalah signifikan dengan remaja ASD di PPKI seperti masturbasi, menyentuh orang lain secara tidak sopan termasuk anggota seksual, menunjukkan kemaluan di khalayak ramai, mengintai dan segelintir yang cenderung kepada hubungan homoseksual. Amalan yang dilakukan oleh GPPKI untuk menangani perilaku seksual tersebut adalah dengan menegur secara berhikmah, mengalihkan perhatian mereka kepada perkara lain atau sesuatu yang menjadi minatnya, meletakkan di bawah pancuran air dan melakukan masturbasi dengan pemantauan. Berdasarkan pandangan pakar fiqh tentang amalan intervensi melalui masturbasi oleh GPPKI terhadap perilaku sesual remaja ASD, ia diharuskan dengan syarat GPPKI perlu mengetahui tahap keseriusan ASD untuk menimbang antara maslahah dan mafsadah masturbasi, sama ada lebih baik dilakukan atau ditinggalkan. Implikasi kajian ini mencadangkan garis panduan khusus kepada para GPPKI di Malaysia dalam menangani perilaku seksual remaja ASD di PPKI.

Item Type:Article
Keywords:Autisme; Perilaku seksual; Intervensi; Remaja
Journal:Islamiyyat ; Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies
ID Code:9765
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 May 2016 02:05
Last Modified:14 Dec 2016 06:50

Repository Staff Only: item control page