Items where Journal is "Jurnal Pendidikan Malaysia" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | I | J | K | M | N | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 23.

A

Ali Mahdi Kazem, and Abdulqawi S. Alzubiadi, and Hussaain A. Alkharusi, and Yousif Hasan Yousif, and Abdullah M. Alsarimi, and Sana S. Al-Bulushi, and Fawzia A. Aljamali, and Skreen Al-Mashhdanny, and Omayma B. Al-Busaidi, and Suad Mubarak Al-Fori, and Wedad A. Al-Bahrani, and Basim M. Alshammary, (2009) A normative study of the raven coloured progressive matrices test for omani hildren aged 5-11 years*. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 37-51. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Anuar Ahmad, and Siti Haishah Abd Rahman, and Nur Atiqah T. Abdullah, (2009) Tahap keupayaan pengajaran guru sejarah dan hubungannya dengan pencapaian murid di sekolah berprestasi rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 53-66. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Azizah Jaafar, and Chan, Siew Lee (2009) Reka bentuk dan pembangunan perisian kursus multimedia pendidikan seksualiti Malaysia (MSE). Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 125-142. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

C

Chew, Fong Peng (2009) Pendidikan sastera perpaduan menerusi KOMSAS Tingkatan 4: pelaksanaan dan kesannya. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 15-31. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

I

Iskandar, and Rohaty Mohd. Majzub, and Zuria Mahmud, (2009) Kecerdasan emosi dan komitmen pekerjaan dalam kalangan pensyarah universiti di Indonesia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 173-186. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

J

Julismah Jani, and Ong, Kuan Boon and Mohd Sani Madon, and Hishamuddin Ahmad, and Nur Haziyanti Mohamad Khalid, and Yusof Ahmad, (2009) Pendekatan pengajaran, gaya belajar dan jenis penilaian dalam mata pelajaran sains sukan di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 81-91. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

K

Khalid Johari, and Zurida Ismail, and Shuki Osman, and Ahmad Tajuddin Othman, (2009) Pengaruh jenis latihan guru dan pengalaman mengajar terhadap efikasi guru sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 3-14. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

M

Mariam Md. Salleh, and Mohammed Sani Ibrahim, and Siti Rahayah Ariffin, (2009) Kepimpinan dan pengurusan strategik di institusi pendidikan MARA. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 219-233. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Mohamad Johdi Salleh, and Abdul Razaq Ahmad, and Ahmad Rafaai Ayudin, (2009) Penilaian kemajuan berasaskan sekolah kaedah kerja kursus sejarah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 111-124. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Mohamad Sattar Rasul, and Md Yusof Ismail, and Napsiah Ismail, and Rashid Rajuddin, and Roseamnah Abd. Rauf, (2009) Aspek kemahiran ‘employability’ yang dikehendaki majikan industri pembuatan masa kini. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 67-79. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Mohd Aderi Che Noh, and Rohani Ahmad Tarmizi, (2009) Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran tilawah al-quran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 93-109. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

N

Norashidah Hashim, and Norasmah Othman, and Noraishah Buang, (2009) Konsep kesediaan keusahawanan berdasarkan kajian kes usahawan industri kecil dan sederhana (IKS) di Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 187-203. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Norashimah Ismail, and Jamaliah Abdul Hamid, and Foo, Say Fooi and Suhaida Abdul Kadir, (2009) Amalan taktik sosialisasi pengetua baru: Satu kajian kes di Pulau Pinang. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 93-109. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Norazah Mohd. Nordin, and Ngau, Chai Hong (2009) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web – Webquest bagi mata pelajaran ICT. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 111-129. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Nuruluda Che Abdullah, and Ramlee Mustapha, (2009) Kajian kes usahawan tani industri cecil sederhana (IKS) bumiputera di Negeri Terengganu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 143-165. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Nurzatulshima Kamarudin, and Lilia Halim, and Kamisah Osman, and T Subahan Mohd. Meerah, (2009) Pengurusan penglibatan pelajar dalam amali sains. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 205-217. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

R

Rubiah Omar, and Jamilah Hj. Ahmad, (2009) Kesedaran, penilaian dan penerimaan e-pembelajaran dalam kalangan ahli akademik. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 155-172. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

S

Salleh Amat, and Zuria Mahmud, (2009) Hubungan antara ketegasan diri dan kepuasan hidup dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 49-65. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

T

Tengku Zawawi Tengku Zainal, and Ramlee Mustapha, and Abdul Rzak Habib, (2009) Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru matematik bagi tajuk pecahan: Kajian kes di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 131-153. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

W

Wan Zah Wan Ali, and Sharifah MD Nor, and Siti Suria Salim, and Oohman Mohamed, and Kamariah Abu Bakar, and Arshad Abd. Samad, and Ramlah Hamzah, and Rohani Ahmad Tarmizi, and Rasid Jamian, and Hayat Marzuki, (2009) Persepsi pelajar berisiko terhadap iklim pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 17-36. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Y

Yusrizal, and A. Halim, (2009) Development and validation of an instrument to access the lecturers’ performance in the education and teaching duties. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (2). pp. 33-47. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Z

Zahara Aziz, and Nurliah Jair, (2009) Penggunaan peta konsep untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran sejarah bagi pelajar tingkatan dua. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 3-15. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Zamri Mahamod, and Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, and Juliawati Ibrahim, (2009) Perbandingan gaya pengajaran guru Bahasa Melayu dan guru Bahasa Inggeris. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 67-92. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

This list was generated on Tue Jun 19 16:50:48 2018 MYT.