Items where Journal is "Jurnal Pendidikan Malaysia" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | G | H | J | K | M | N | R | S | T
Number of items: 21.

A

Abdul Halim, and Lilia Halim, and T.Subahan bin Meerah, and Kamisah Osman, (2010) Pembangunan instrumen penyelesaian masalah sains. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 35-39. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Abdul Razaq Ahmad, and Anisa Saleha, and Zalizan Mohd Jelas, and Ahmad Ali Seman, (2010) Kepelbagaian Pelajar dan Sekolah: Satu Kajian Kes di Negeri Pahang. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 87-95. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Amla Salleh, and Zahara Aziz, and Zuria Mahmud, and Abd.Aziz Mahyuddin, (2010) Peranan bapa dalam pembangunan sahsiah remaja dan implikasinya terhadap nilai kekeluargaan. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 9-17. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

B

Bity Salwana Alias, and Ahmad Basri Md.Yusoff, and Ramlee Mustapha, and Mohammed Sani Ibrahim, (2010) Analisis kompetensi pengetua berdasarkan kualiti peribadi, pengetahuan, kemahiran dan amalan dalam bidang pengurusan Sekolah Menengah Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 31-41. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

C

Che Nidzam Che Ahmad, and Kamisah Osman, and Lilia Halim, (2010) Hubungan ramalan persekitaran pembelajaran makmal sains dengan tahap kepuasan pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 19-30. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Chung , Hui Ching,Melvina and Jamaludin Badusah, (2010) Sikap guru Bahasa Melayu terhadap penggunaan teknologi maklumat dan kKomunikasi (ICT) dalam pengajaran di Sekolah-sekolah Rendah di Bintulu, Sarawak. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 59-65. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

G

Gurnam Kaur Sidhu, and Sarjit Kaur, (2010) Pathways to reflective learning and teacher development: insights from teacher trainees’ diaries. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 47-57. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

H

Hasnah Toran, and Mohd. Hanafi Mohd. Yasin, and Mohd. Mokhtar Tahar, and Norani Salleh, (2010) Tahap latihan, pengetahuan dan keyakinan guru-guru pendidikan khas tentang autisme. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 19-26. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

J

Jamal Safri Saibon, and Faridah Karim, and Zuria Mahmud, (2010) Sifat maskulin dan tingkah laku membuli. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 77-82. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

K

Kamaruzzaman Moidunny, and Norasmah Othman , and Siti Rahayah Ariffin, (2010) Penilaian pembelajaran peserta program kelayakan profesional kepengetuaan kebangsaan. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 67-75. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

M

Mahboobeh Chinaveh, and Noriah Mohd Ishak, and Amla Mohd Salleh, (2010) A path analysis of promotion factors of mental health. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Md. Aminul Islam, and Chuthamas Chittithaworn, and Ahmad Zulhusny Rozali, and Hee Liang, (2010) Factors affecting e-Learning effectiveness in a higher learning institution in Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 51-60. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Mohd. Hanafi Mohd. Yasin, and Mohamed Fauzee Ramli, and Nik Azhar Nik Abd. Rahman, and Md. Amin Kasbin, and Zawawi Zahari, (2010) Kaedah peperiksaan bagi murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran (BKBP). Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 27-33. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

N

Nik Mohd Rahimi, and Harun Baharudin, and Zamri Mahamod, (2010) Tahap sebutan huruf konsonan Arab dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 41-46. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Norfadhilah Nasharudin, and Halimah Harun, (2010) Aspirasi kerjaya keusahawanan dalam kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 11-17. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

R

Rohani Arbaa, and Hazri jamil, and Nordin Abd Razak, (2010) Hubungan guru-pelajar dan kaitannya dengan komitmen belajar pelajar: adakah guru berkualiti menghasilkan perbezaan? Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 61-69. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Roslina Radzali , and T. Subahan Mohd Meerah, and Effandi Zakaria, (2010) Hubungan kepercayaan matematik, metakognisi dan perwakilan masalah dengan kejayaan penyelesaian masalah matematik. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 1-7. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

S

Saheed Ahmad Rufai, (2010) Educational excellence and learner diversity : can the teacher achieve excellence in all students. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 71-76. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Siti Rahayah Ariffin, and Jamil Ahmad, and Nur' Ashiqin Najmuddin, (2010) Pembangunan instrumen kemahiran generik pelajar berasaskan penilaian pensyarah dengan menggunakan model pengukuran rasch pelbagai faset. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 43-50. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

Siti Rahayah Ariffin, and Rodiah idris, and Noriah Mohd Ishak, (2010) Differential item functioning in Malaysian Generic Skills Instrument (MyGSI). Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (1). pp. 1-10. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

T

Tamam Timbang, and Zamri Mahamod, and Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, and Jamaludin Badushah, (2010) Masalah membaca murid-murid sekolah rendah kerajaan di Brunei Darussalam: satu kajian kes. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2). pp. 77-85. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

This list was generated on Thu Nov 26 18:52:40 2015 MYT.