Items where Author is "Noraziah Ali, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 18.

Article

Siti Aisyah Saat, and Noraziah Ali, (2014) Analysing the sustainability of Solid Waste Policy in Malaysia using the Ecological Modernization theory. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 118-125. ISSN 2180-2491

Siti Khatijah Zamhari, and Noraziah Ali, (2014) Komuniti bandar dan pengurusan sisa pepejal: kajian kes di Bandaraya Kuching. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 126-137. ISSN 2180-2491

Wan Afizi Wan Hanafi, and Shaharuddin Ahmad, and Noraziah Ali, (2014) Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 107-122. ISSN 2180-2491

Hanifah Mahat, and Shaharuddin Ahmad, and Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, and Noraziah Ali, (2014) Pendidikan pembangunan lestari - hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (5). pp. 71-84. ISSN 2180-2491

Zuriatunfadzliah Sahdan, and Noraziah Ali, and Shaharudin Idrus, (2013) Topophobia wanita dan persekitaran bandar: satu pendekatan reruang. AKADEMIKA, 83 (1). pp. 35-43. ISSN 0126-5008

Mohd Zamree Tukiran, and Noraziah Ali, and Usman Yaakob, (2012) Fertiliti dalam kalangan guru wanita di Daerah Kulaijaya, Johor:satu analisis kuantitatif. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 68-83. ISSN 2180-2491

Norfadillah Derahim, and Halimaton Saadiah Hashim, and Noraziah Ali, and Sarah Aziz, (2012) UKM sebagai kampus lestari: tinjauan awal pengetahuan, kesedaran dan penglibatan pelajar dan kakitangan di Kampus UKM Bangi (The UKM as a sustainable campus: A preliminary inquiry into the knowledge, awareness, and participation of students and staff in the Bangi campus). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (8). pp. 76-90. ISSN 2180-2491

Mohd Azlan Abdullah, and Noraziah Ali, and Rosniza Aznie Che Rose, and Mohd Fuad Mat Jali, and Azahan Awang, (2012) Industri pelancongan dan alam sekitar di Port Dickson: menyorot titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (7). pp. 135-146. ISSN 2180-2491

Noraziah Ali, and Mohd Azlan Abdullah, (2012) The food consumption and eating behaviour of Malaysian urbanites: Issues and concerns. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 157-165. ISSN 2180-2491

Hasnah Ali, and Dody Dermawan, and Noraziah Ali, and Maznah Ibrahim, and Sarifah Yaacob, (2012) Masyarakat dan amalan pengurusan sisa pepejal ke arah kelestarian komuniti: kes isi rumah wanita di Bandar Baru Bangi, Malaysia (Society and the practise of solid waste management towards sustainable community: The case of female households in Bandar Baru Bangi, Malaysia). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (5). pp. 64-75. ISSN 2180-2491

Mohd Azlan Abdullah, and Noraziah Ali, (2011) Amalan pemakanan dalam kalangan pelajar universiti dan implikasinya terhadap pembelajaran. Jurnal Personalia Pelajar (14). pp. 59-68. ISSN 0128-2735

Shaharuddin Ahmad, and Noraziah Ali, and Mohd Fauzi Hamzah, (2011) Kebolehpasaran graduan UKM: satu kajian perbandingan antara graduan disiplin sains dengan bukan sains. Jurnal Personalia Pelajar (14). pp. 81-90. ISSN 0128-2735

Norfadillah Derahim, and Halimaton Saadiah Hashim, and Noraziah Ali, (2011) Tahap kelestarian pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia ke arah kampus lestari. Jurnal Personalia Pelajar (14). pp. 1-10. ISSN 0128-2735

Hasnah Ali, and Noraziah Ali, and Sanep Ahmad, (2011) Ketidakseimbangan wilayah dan sektor berpotensi mentransformasikan sosioekonomi penduduk menggunakan pendekatan location quotient. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 190-201. ISSN 2180-2491

Noraziah Ali, and Noorzah Zakaria, and Mohd Azlan Abdullah, (2010) Pembangunan pendidikan dan kelestarian sumber manusia di Felda. e-bangi, 5 (1). pp. 82-93. ISSN 1823-884x

Hasnah Ali, and Luqman Ahmad, and Sanep Ahmad, and Noraziah Ali, (2009) Kepentingan dan sumbangan perancangan pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 4 (1). pp. 13-29. ISSN 1823-884x

Hasnah Ali, and Luqman Ahmad, and Sanep Ahmad, and Noraziah Ali, (2009) Keperluan, kepentingan dan sumbangan perancangan pendidikan dalam pembangunan ekonomi Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 4 (1). pp. 13-29. ISSN 1823-884x

Noraziah Ali, and Ranimah Yusuf, and Hasnah Ali, (2008) Pola bekerja sambilan kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Melaka Tengah dan implikasinya terhadap prestasi pembelajaran di sekolah. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 3 (1). p. 12. ISSN 1823-884x

This list was generated on Tue Jul 14 19:29:42 2020 MYT.