Items where Journal is "Jurnal Pengurusan" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | Y | Z
Number of items: 39.

A

Ab Samad Kechot, and Daeng Haliza Daeng Jamal, (2012) Pengurusan badan bukan kerajaan (NGO) perfileman: gaya komunikasi kepimpinan dan kesannya kepada ahli organisasi. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 151-162. ISSN 0127-2713

Ahmad Azrin Adnan, (2012) Gelagat pengguna Islam: satu disiplin atau sub-disiplin? Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 139-149. ISSN 0127-2713

Ahmad Hidayat Buang, and M.Cholil Nafis, (2012) Peranan MUI dan metodology istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 57-69. ISSN 0127-2713

C

Chin , Sze Kim and Nur Adiana Hiau Abdullah, (2012) The effect of debt securities issuance towards equity market behavior in Malaysia. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 45-58. ISSN 0127-2713

E

Efi Susanti, and Rozita Amiruddin, (2012) Kesan strategi pembezaan, ketidakpastian persekitaran dan praktis perakaunan pengurusan kontemporari terhadap prestasi hotel diIndonesia. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 79-90. ISSN 0127-2713

F

Fathyah Hashim, and Romlah Jaffar, and Mohamat Sabri Hassan, and Zaleha Abdul Shukor, (2012) Peranan diversifikasi terhadap hubungan pendedahan modal intelek dengan nilai firma. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 43-55. ISSN 0127-2713

Fauzias Mat Nor, and Mohmad Adnan Alias, and Shamshubaridah Ramlee, and Al-Azmi Bakar, (2012) Pembiayaan modal teroka: Kesan maklumat asimetri keatas prestasi usaha niaga. (Venture capital financing: Impact of asymmetric information on venture performance). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 21-28. ISSN 0127-2713

Fauzias Mat Nor, and Ruzita Abdul Rahim, and Norazlan Alias, and Mohd Hasimi Yaacob, (2012) Malaysian corporate finance and governance behavior. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 21-31. ISSN 0127-2713

H

Ha, Joon Chang (2012) The manufacturing sector and the future of Malaysia's economic development. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 3-12. ISSN 0127-2713

Hanudin Amin, (2012) An analysis on Islamic insurance participation (Satu analisis penyertaan insurans Islam). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 11-20. ISSN 0127-2713

Haslina Hassan, and Amizawati Mohd Amir, and Ruhanita Maelah, (2012) Peranan pengukuran prestasi strategik ke atas kepuasan kerja dan kekuasaan psikologi dalam kalangan pengurus dalam sektor automotif. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 65-78. ISSN 0127-2713

Hayati Habibah Abdul Mutalib, and Khairul Anuar Mohd Ali, and Fazli Idris, (2012) Peranan akreditasi kualiti keatas hubungan antara amalan pengurusan kualiti dengan prestasi organisasi: kajian dalam kalangan PKS industri pemprosesan makanan. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 123-137. ISSN 0127-2713

I

Izah Mohd Tahir, and Abdul Mongid, and Sudin Haron, (2012) The determinants of Bank Cost Inefficiency in ASEAN Banking. Jurnal Pengurusan (36). pp. 69-76. ISSN 0127-2713

J

Johanim Johari , and Khulida Kirana Yahya, (2012) An assessment of the reliability and validity of job performance measurement. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 17-31. ISSN 0127-2713

K

Kamil Md Idris, and Zainol Bidin, and Ram Al Jaffri Saad, (2012) Islamic religiosity measurement and its relationship with business income zakat compliance behavior (Ukuran nilai keagamaan dalam Islam dan hubungannya dengan gelagat kepatuhan zakat perniagaan). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 3-10. ISSN 0127-2713

Khairul Akmaliah Adham, and Mohd Fuaad Said, and Hasmiah Kasimin, and Nur Atiqah Abdullah, (2012) Model sistem viable dan pelaksanaan dasar:kajian kes inkubator perniagaan berstatus MSC (Viable system model and policy implementation : the case of MSC-Status incubators). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 101-122. ISSN 0127-2713

Kogid, Mori and Abu Hassan Shaari Mohd Nor, and Tamat Sarmidi, and Nanthakumar Loganathan, (2012) Hubungan jangka panjang dan interaksi dinamik antara pasaran saham dengan aktiviti ekonomi di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 149-160. ISSN 0127-2713

L

Lee, Mi Lian and Low, Guan Tui (2012) The mediating effect of downward influence tactics on the relationship between leadership style and organizational citizenship behavior. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 3-16. ISSN 0127-2713

M

Masturah Ma'in, and Abdul Ghafar Ismail, and Abu Hassan Shaari Mohd Nor, (2012) Firm investment and bank health: evidence from Malaysian listed firms. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 45-53. ISSN 0127-2713

Md Lazim Mohd Zin, and Faizuniah Pangil, and Siti Zubaidah Othman, (2012) Peranan tekanan kerja sebagai penyederhana dalam hubungan antara sokongan organisasi dengan pengekalan pekerja. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 33-44. ISSN 0127-2713

N

Natrah Saad, (2012) Perceptions of tax fairness and tax compliance behaviour: a comparative study. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 89-100. ISSN 0127-2713

Nor Azila Mohd Noor, and Zamzam Mohd Walid, (2012) Faktor penentu kepada sinisisme pekerja terhadap perubahan khusus dan hubungannya dengan niat untuk menentang perubahan dalam sistem Politeknik di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 71-86. ISSN 0127-2713

Norasmah Othman, and Siti Junaidah M. Mujir, and Mohammed Sani Ibrahim, (2012) Pengaruh persepsi terhadap keberkesanan kepimpinan keatas orientasi kepimpinan multidimensi pemimpin akademik dan komitmen pensyarah (Effect of perceived leadership effectiveness on academic leader's multi dimension leadership orientation and lecture's commitment. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 137-150. ISSN 0127-2713

Norazah Mohd Suki, (2012) Structural relationships between aspects of hotel service quality and their effect on tourist satisfaction. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 113-121. ISSN 0127-2713

Norhafezah Yusof, and Rosna Awang Hashim, and Jamaludin Badusah, and Mohd Majid Konting, and Chan, Kok Kian (2012) Communicating change: the five sentiments of change perpective. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 87-96. ISSN 0127-2713

Noriah Che-Adam, and Phua , Lian Kee and Fauziah Md Taib, (2012) Determinants of non-reporting of social and environmental information by Malaysian companies. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 101-112. ISSN 0127-2713

Norzalita Abd Aziz, and Ahmad Azmi M.Ariffin, and Nor Asiah Omar, and Chin Evin, (2012) Examining the impact of visitors emotion and perceived quality towards satisfaction and revisit intention to theme parks. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 97-109. ISSN 0127-2713

O

Olatunji, Tajudeen Mukhtar and Sunday, Adedokun Adebayo and Omolara, Yaqub Jameelah (2012) The dynamic causality between money and macroeconomic activity:empirical evidence from Nigeria (1960-2011). Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 135-148. ISSN 0127-2713

R

Radziah Abdul Latiff, and Noreha Halid, (2012) The mudharabah deposit rate behaviour in relation to the conventional deposit rate. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 59-68. ISSN 0127-2713

Rokiah Ishak, and Ku Nor Izah Ku Ismail, and Shamsul Nahar Abdullah, (2012) Corporate performance, CEO power and CEO Turnover: evidence from Malaysian public listed companies. Jurnal Pengurusan, 35 (2). pp. 33-41. ISSN 0127-2713

Ros Zam Zam Sopian, and Ruzita Abdul Rahim, and Othman Yong, (2012) Darjah terkurang harga, aktiviti penjualan semula dan tahap kecairan selepas pasaran saham TAA. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 29-43. ISSN 0127-2713

S

Salmy Edawati Yaacob, and Sanep Ahmad, (2012) Prospek penggunaan dinar emas sebagai mata wang: analisis berdasarkan teori monetari. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 161-171. ISSN 0127-2713

Sharizal Hashim, and Norjaya Mohd Yasin, (2012) Exploring the mediating effect of brand relationship quality in the service brand equity and brand resonance linkage. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 123-134. ISSN 0127-2713

T

Takiah Mohd Iskandar, and Zulridah Mohd Noor, and Noraini Omar, (2012) Characteristics of board of directors and financial distress: a Malaysian case. Jurnal Pengurusan, 36 . pp. 77-88. ISSN 0127-2713

Y

Yen, Siew Hwa and Cheah, Hoay Chin (2012) Using conjoint analysis to study consumers choice of supermarkets. Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 91-100. ISSN 0127-2713

Z

Zaleha Othman, and Rashidah Abdul Rahman, and Faridahwati Mohd Shamsudin, (2012) The Role of etnics in corporate governance. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 13-20. ISSN 0127-2713

Zinatul Ashiqin Bachek, and Norsiah Ahmad, and Norman Mohd Saleh, (2012) Correlation between tax holidays and earning management: An empirical study (Kolerasi antara percutian cukai dengan pengurusan perolehan : satu analisis empirikal). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 55-64. ISSN 0127-2713

Zizah Che Senik, and Zafir Khan Mohamed Makhbul, and Rohani Yusof, and Rosmah Mat Isa, and Ridzuan Md Sham, (2012) Proses pengantarabangsaan enterpris kecil dan sederhana (EKS):mengenal pasti dimensi melalui teknik Delphi. (Internationalization process of small to medium enterprises (SMeS): Indentifying dimensions via delphia techniques). Jurnal Pengurusan, 34 . pp. 123-136. ISSN 0127-2713

Zuraidah Ramly, and Nor Hashima Hashim, and Wan Kalthom Yahya, and Siti Aishah Mohamad, (2012) Environmentally conscious behavior among Malaysians consumers: an empirical analysis. Jurnal Pengurusan, 35 . pp. 111-121. ISSN 0127-2713

This list was generated on Mon May 29 05:05:38 2023 MYT.