Items where Journal is "International Journal of the Malay World and Civilisation (Formerly SARI)" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | H | J | K | M | N | R | S | U | W | Z
Number of items: 28.

A

Abdul Latif Samian, (2015) Teknologi- maklumat- komunikasi dan falsafah : menggunakan transformasi sosio-digital. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 107-112. ISSN 2289-1706

Ali Rosdin, (2015) Buton dan Tradisi Pernaskahan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 45-57. ISSN 2289-1706

Arba'ie Sujud, and Salihahs Razak, and Siti Rabiatul Adawiah Jaffar, (2015) Pemikiran Politik: Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Novel Shahnon Ahmad. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 67-78. ISSN 2289-1706

D

Ding Choo Ming, (2015) Penerapan Saintifik Pribumi Melayu dan Pengetahuan Teknikal dalam Penghasilan Manuskrip Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 25-34. ISSN 2289-1706

H

Hesti, Asriwandari and Jamaluddin, Md. Jahi (2015) Hubungan Antara Komuniti dalam Situasi Anomi Sosial pada Masyarakat Berpotensi Konflik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 117-126. ISSN 2289-1706

J

Jelani Harun, (2015) Syair Tawarikh Zainal Abidin yang ketiga sebuah Karya Agung Terengganu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 3-15. ISSN 2289-1706

K

Kamarul Baharin A. Kasim, and Asyaari Muhamad, (2015) Saranan HAMKA terhadap Perpaduan Bangsa Serumpun Malaysia – Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 3-13. ISSN 2289-1706

M

M., Rafiek (2015) Tumbuhan dalam Hikayat Raja Banjar: Larangan, Manfaat, Akibat, Asal-Usul, dan Pertanda. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 107-115. ISSN 2289-1706

Mohamad Fitri, Mohamad Yusoff and Zaitul Azma, Zainon Hamzah and Pabiyah, Haji Maming and Hjh. Nor Azuwan, Yaakob (2015) Intertekstualiti dalam Wacana Muamalat. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 91-105. ISSN 2289-1706

Mohamad Luthfi Abdul Rahman, (2015) Cerita lisan sebagai sumber pelancongan : suatu perbandingan di Malaysia dan Singapura. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 19-27. ISSN 2289-1706

Mohamad Nasrin Nasir, (2015) Suatu analisa terhadap pandangan kosmologi Barat dan di alam Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 95-106. ISSN 2289-1706

Mohamad Zahir Zainudin, and Roziah Omar, and Mohd Fauzi Kamarudin, (2015) Implementasi dasar sosial dan impak kepada komuniti : kajian perbandingan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 29-40. ISSN 2289-1706

Mohammad Fadzeli Jaafar, (2015) Gaya peralihan kod dalam kesusasteraan multilingual di Malaysia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 49-57. ISSN 2289-1706

Mohd Daud Ibrahim, and Rohaidah Kamruddin, (2015) Mesej pengarang : satu penelitian terhadap novel Anak Titiwangsa karya Sasterawan Negara Keris Mas. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 17-25. ISSN 2289-1706

Mohd Faizal Musa, (2015) Pengantar hak asasi manusia moden Dan hujah sangkalan ia bertentangan dengan Islam. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 79-94. ISSN 2289-1706

Mohd Rusli, Nur Farahkhanna (2015) Konflik Kejiwaan dalam Novel Interlok karya Abdullah Hussain (1996). Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 59-66. ISSN 2289-1706

N

Nor Hashimah Jalaluddin, and Zaharani Ahmad, and Harishon Radzi, and Mustaffa Omar, (2015) Variasi leksikon dan penyebaran dialek Melayu di Perak : satu pendekatan GIS. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 69-77. ISSN 2289-1706

Norazlina Hj. Mohd Kiram, and Juwairiah Osman, (2015) Nilai kehormatan dalam drama Tersasar di Jalan-Mu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 27-42. ISSN 2289-1706

Noriah Taslim, (2015) Hikayat Nakhoda Muda : biografi Melayu abad ke-18. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 59-68. ISSN 2289-1706

Nur Shahidah Paad, and Yusmini Yusoff, and Norrodzoh Siren, (2015) Elemen motivasi intrinsik dalam model pembangunan diri remaja dari perspektif Islam : kajian terhadap Motivasi Alihan Pelajar (MAP) di Kuala Lumpur. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 43-51. ISSN 2289-1706

Nurul Aminah Basharuddin, and Hasnah Mohamad, (2015) Kamus dan Peranannya dalam Meningkatkan Minat Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 79-89. ISSN 2289-1706

Nurul Izzati Md. Mustafa, and Adnan Jusoh, and Khairi Arrifin, and Nabir Abdullah, and Mohd. Kamal Kamaruddin, (2015) Penggunaan tenaga haiwan sebagai medium pengangkutan dalam masyarakat Melayu tradisional. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 53-61. ISSN 2289-1706

R

Reniwati, and Ab. Razak Ab. Karim, (2015) Kata sapaan separa rasmi dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten 50 kota dan daerah Rembau : suatu kajian perbandingan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 63-70. ISSN 2289-1706

S

Saidatul Nornis Haji Mahali, (2015) Dikir Mistik dalam Masyarakat Bajau: Satu Pemerhatian Awal pada Perubahan Minda Terhadap Upacara Penanaman. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 35-43. ISSN 2289-1706

Salmah Jan Noor Muhammad, (2015) Strategi diplomatik bervariasi suatu kearifan lokal dalam pemerintahan Kesultanan Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 79-93. ISSN 2289-1706

U

Uqbah Iqbal, and Nordin Hussin, and Ahmad Ali Seman, (2015) Sejarah perkembangan ekonomi Semenanjung Tanah Melayu dan sifat ekonomi masyarakat Melayu era pra-kolonial. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 95-119. ISSN 2289-1706

W

Wong Aw Lam Chee, and Nik Safiah Karim, (2015) Syair Siti Sianah: Beberapa Ciri Kepenyairan Raja Ali Haji dari Perspektif Bahasa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 15-23. ISSN 2289-1706

Z

Zurakintan Abdul Razak, and Che Ibrahim Salleh, (2015) Pemikiran Melayu tentang ilmu dan adab dalam puisi Melayu tradisional. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 121-129. ISSN 2289-1706

This list was generated on Tue Jun 19 23:52:33 2018 MYT.