Items where Author is "Azima Abdul Manaf, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Nur Shafiqah Mohd Sabri, and Suraiya Ishak, and Ahmad Raflis Che Omar, and Azima Abdul Manaf, (2024) Prestasi perniagaan dalam kalangan perniagaan kecil di bawah bimbingan agensi. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 21 (1). pp. 21-34. ISSN 1823-884x

Sarmila Md Sum, and Mohd Yusran Omar, and Zaimah Ramli, and Azima Abdul Manaf, and Rosmiza Mohd Zainol, (2023) Hubungan modal sosial terhadap aktiviti ekonomi pekebun kecil sawit. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 19 (4). pp. 207-223. ISSN 2180-2491

Khairul Fahmy Mohd Ruslly, and Azima Abdul Manaf, and Nurul Amira Abdul Wahab, (2023) Tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset fasiliti kerajaan. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 20 (4). pp. 101-115. ISSN 1823-884x

Mohamad ‘As’ Syaqim Mohamad Idris, and Azima Abdul Manaf, and Ahmad Dahlan Salleh, and Abdul Jalil Omar, and Zaimah Ramli, and Suraiya Ishak, (2023) Kerelevanan wakaf dalam mengurus tanah terbiar di Malaysia. AKADEMIKA, 93 (1). pp. 293-306. ISSN 0126-5008

Azima Abdul Manaf, and Zaimah Ramli, and Suhana Saad, (2023) Faktor yang mempengaruhi komitmen pekebun kecil kelapa sawit ke arah memperoleh persijilan MSPO. Akademika, 93 (3). pp. 139-156. ISSN 0126-5008

Nur Anira Alfitri, and Suraiya Ishak, and Ahmad Raflis Che Omar, and Azima Abdul Manaf, (2023) Hubungan kompetensi keusahawanan, orientasi keusahawanan individu dan prestasi perniagaan belia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (2). pp. 115-126. ISSN 1823-884x

Suraiya Ishak, and Ahmad Raflis Che Omar, and Azima Abdul Manaf, (2022) Faktor mempengaruhi pendapatan sawit : perspektif pekebun kecil. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 19 (6). pp. 1-14. ISSN 1823-884x

Suraiya Ishak, and Ahmad Raflis Che Omar, and Azima Abdul Manaf, and Nur Shafiqah Mohd Sabri, (2022) Modal intelektual dan prestasi perniagaan mikro dan kecil (PMK) : sebuah sorotan karya naratif. AKADEMIKA, 92 (3). pp. 159-174. ISSN 0126-5008

Kiky Kirina Abdillah, and Azima Abdul Manaf, and Abd Hair Awang, (2022) Pemakaian Lesen Pendudukan Sementara dalam memperuntukkan keselamatan pegangan tanah : satu keperluan terhadap pendekatan pembangunan manusia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 18 (2). pp. 90-102. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Zaimah Ramli, and Novel Lyndon, and Azima Abdul Manaf, (2022) Penglibatan dan produkviti buruh tempatan dalam industri kelapa sawit. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 19 (6). pp. 113-125. ISSN 1823-884x

Irweeda Naim, and Azima Abdul Manaf, (2022) Perspektif rumah mampu milik : kajian kes penjawat awam di Putrajaya. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 19 (6). pp. 126-138. ISSN 1823-884x

Nazaitulsyima Mohamad Zaki, and Azima Abdul Manaf, (2021) Kepuasan penghuni terhadap pengurusan fasiliti perumahan berstrata. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (1). pp. 64-82. ISSN 1823-884x

Nurul Huda Musa, and Azima Abdul Manaf, (2021) Pengaruh faktor personaliti pengurus projek dalam projek pembangunan. AKADEMIKA, 91 (1). pp. 181-194. ISSN 0126-5008

Siti Aishah Suhana Mohd Niza, and Azima Abdul Manaf, (2021) Tahap penerimaan masyarakat Orang Asli terhadap pemilikan tanah berstatus geran. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (1). pp. 152-170. ISSN 1823-884x

Azima Abdul Manaf, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, (2020) Ekologi dan corak pemilikan tanah adat etnik Bidayuh. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 17 (1). pp. 37-51. ISSN 1823-884x

Zaimah Ramli, and Noor Amarina Mohd Farid, and Sarmila Md Sum, and Azima Abdul Manaf, (2020) Strategi pengurusan kewangan mahasiswa berkahwin: kajian perbandingan Malaysia dan Indonesia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 17 (4). pp. 90-104. ISSN 1823-884x

Azima Abdul Manaf, and Goh, Ie Zheng (2019) Faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 15 (4). pp. 246-260. ISSN 2180-2491

Izzurazlia Ibrahim, and Abd Hair Awang, and Azima Abdul Manaf, (2018) Persepsi perkhidmatan pengembangan dan amalan pertanian baik pekebun kecil sawit persendirian. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (3). pp. 68-83. ISSN 1823-884x

Suraiya Ishak, and Abd Hair Awang, and Mohd Yusof Hussain, and Ahmad Raflis Che Omar, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Zaimah Ramli, and Azima Abdul Manaf, (2015) Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: satu analisis tentatif. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (2). pp. 64-76. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Mohd Yusof Hussain, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Mokhtar Jaafar, and Mohd Fuad Mat Jali, (2015) Faktor penghalang pembangunan tanah rizab Melayu. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (8). pp. 100-109. ISSN 2180-2491

Mohd Syafiq Akmal Kasimun@Katmon, and Azima Abdul Manaf, (2014) Peri pentingnya pemilikan Tanah Adat yang diiktiraf: memahami keperluan Komuniti Bidayuh Serian, Sarawak. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 171-178. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Lyndon, Novel and Sivapalan Selvadurai, and Mohd Yusof Hussain, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Mokhtar Jaafar, and Fuad Mat Jali, (2014) Menangani cabaran tranformasi tanah NCR: satu keperluan terhadap pendekatan pemetaan berpenglibatan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (1). pp. 110-117. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Zaimah Ramli, and Azima Abdul Manaf, and Mohd Yusof Hussain, and Ali Salman, (2012) Krisis politik Melayu dan pembinaan negara bangsa. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 39-45. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Abd Hair Awang, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Suhana Saad, and Azima Abdul Manaf, and Rosniza Aznie Che Rose, (2012) Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwikerjaya di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 53-59. ISSN 2180-2491

Sarmila Md Sum, and Zaimah Ramli, and Novel Lyndon, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Sivapalan Selvadurai, (2012) Tanggungjawab sosial korporat dan pembangunan ekonomi komuniti: kajian kes perspektif komuniti penerima. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 1-12. ISSN 2180-2491

Mohamad Shaharudin Samsurijan, and Mohd Yusof Hussain, and Azima Abdul Manaf, and Rosniza Aznie Che Rose, and Novel Lyndon, and Mohd Fuad Mat Jali, (2012) Isu keselamatan dalam kesejahteraan komuniti ‘kampung dalam bandar’ di Bandaraya Alor Setar, Kedah Darul Aman (The safety issue in the welfare matrix of the urban village community of Alor Setar City, Kedah Darul Aman). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (8). pp. 112-120. ISSN 2180-2491

Mohd Yusof Hussain, and Suraiya Ishak, and Abd Hair Awang, and Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir, and Novel Lyndon, and Rosniza Aznie Che Rose, and Mohd Fuad Mat Jali, and Azima Abdul Manaf, (2012) Taburan semasa pusat membeli-belah di Lembah Klang: satu tinjauan awal (Current distribution of shopping centres in the Klang Valley: a preliminary survey. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (8). pp. 130-137. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Yusof Hussain, (2012) Isu keterancaman keselamatan perairan Mersing dan pulau-pulau di sekitarnya. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 49-58. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Yusof Hussain, and Novel Lyndon, (2012) Kualiti hidup dan kesejahteraan belia: kajian ke atas pekerja sektor awam Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 150-156. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Novel Lyndon, and Mohd Yusof Hussain, and Sivapalan Selvadurai, (2012) Tingkah laku kewangan guru di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 42-48. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Mohd Yusof Hussain, and Suhana Saad, and Nurul Kamariah Mokhtarroji, (2012) Aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar Mersing, Johor (Application of economic institutional approaches to idle land on the islands off Mersing, Johor). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (5). pp. 14-25. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Mohd Samsudin, and Suhana Saad, and Kamariah Mokhtaroji, (2012) Challenges of small-scale coastal fishermen in the islands around Mersing. Journal of Tropical Marine Ecosystem, 1 . pp. 31-43. ISSN 2231-8062

Mohd Yusof Hussain, and Azima Abdul Manaf, and Zaimah Ramli, and Suhana Saad, (2011) Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 80-90. ISSN 2180-2491

Mustaffa Omar, and Marsitah Mohd Radzi, and Mohd Nasir Selamat, and Azima Abdul Manaf, and Mohd. Shamsudin, and Nor Jana Saim, (2011) Faktor penentu dan implikasi fenomena depopulasi komuniti Pulau Kecil di sekitar Mersing. Journal of Tropical Marine Ecosystem, 1 . pp. 22-34.

Azima Abdul Manaf, and Mohd Samsuddin, and Mustaffa Omar, (2011) Kesan pewartaan taman laut ke atas penduduk Pulau Tinggi, Mersing, Johor. Journal of Tropical Marine Ecosystem, 1 . pp. 35-43.

Thara Wong Woharn, and Mohd Yusof Hussain, and Azima Abdul Manaf, (2010) Faktor penentuan pemilihan lokasi industri pembuatan: kajian kes Kawasan Perindustrian Nilai (Factors determining the location of manufacturing industries in the Nilai Industrial Area, Negeri Sembilan, Malaysia). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 6 (2). pp. 20-36. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Samsudin, (2010) Isu pemilikan hartanah oleh Orang-Orang Pulau di kawasan Darat Mersing: kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing Johor. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (2). pp. 199-207. ISSN 1823-884x

Azima Abdul Manaf, (2009) Masalah dan cabaran tanah adat Minang di dunia Melayu Malaysia dan Indonesia (Issues and challenges of the Minang customary land in the Malay world of Malaysia and Indonesia). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 5 (1). pp. 69-78. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, (2007) Keupayaan pendekatan institusi dalam menghurai punca-punca tanah pertanian terbiar di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 2 (2). p. 25. ISSN 1823-884x

This list was generated on Sun Jul 14 12:36:09 2024 MYT.