Items where Author is "Mohd Suhaimi Mohamad, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 29.

Article

Mohd Suhaimi Mohamad, and Divaghar Voothayakumar, and Mohamad Rahim Kamaluddin, and Fauziah Ibrahim, and Manisah Mohd Ali, and Kausalya Devi Sathoo, (2023) Hubungan di antara jenis personaliti dengan tahap kesihatan mental dalam kalangan bekas banduan di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (1). pp. 303-311. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nasrudin Subhi, (2023) Hubungan stres psikologikal dengan kesihatan mental dalam kalangan pensyarah muda. Akademika, 93 (3). pp. 213-224. ISSN 0126-5008

Danish Yusrie Mohd Khairul, and Mohammad Rahim Kamaluddin, and Chong, Sheau Tsuey and Mohd Suhaimi Mohamad, and Nasrudin Subhi, and Manisah Mohd Ali, and Marhani Midin, and Fairuz Nazri Abdul Rahman, (2022) Prevalens dan tekanan psikologikal dalam kalangan pelajar sekolah menengah yang mencederakan diri tanpa niat membunuh diri di negeri Selangor. AKADEMIKA, 92 (2). pp. 35-46. ISSN 0126-5008

Chong, Sheau Tsuey and Hatta Sidi, and Mohd Suhaimi Mohamad, (2021) Aplikasi teknik ketara sedar bagi pemerkasaan kesihatan mental semasa pandemik COVID-19. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (6(SI)). pp. 17-27. ISSN 1823-884x

Nazirah Hassan, and Syahrezahelmy Mohd Razali, and Mohd Suhaimi Mohamad, (2021) Cabaran polis dan tentera mendepani pandemik Covid-19. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (3). pp. 241-252. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nazirah Hassan, and Nasrudin Subhi, and Muzamir Wan Nazri, (2021) Hubungan antara tekanan psikologikal dan kemarahan dengan tingkah laku buli dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Psikologi Malaysia, 35 (1). pp. 14-24. ISSN 2289-8174

Suzieyana Idris, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Nor Ba’yah Abdul Kadir, (2020) Hubungan di antara aset luaran dan tingkah laku antisosial belia yang menetap di projek perumahan rakyat Kuala Lumpur. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (4). pp. 1-13. ISSN 2289-8174

N.K. Tharshini, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Ezarina Zakaria, (2020) Hubungan di antara konsep kendiri dan kesedaran komuniti dengan sokongan sosial bagi pesalah muda di Malaysia. AKADEMIKA, 90 (3). pp. 39-48. ISSN 0126-5008

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nasrudin Subhi, and Daniella M. Mokhtar, (2020) Hubungan penghargaan kendiri, resilien, sikap asertif dan kempimpinan dalam kalangan “Mat Rempit” di Lembah Klang. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 206-217. ISSN 2289-8174

Mohd Suhaimi Mohamad, and Mohd Haazik Mohamed, (2020) Jenis personaliti dan tahap kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Jurnal Personalia Pelajar, 23 (1). pp. 7-17. ISSN 0128-2735

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nur Natasha Amelia Rosdi, (2018) Hubungan antara tingkah laku keibubapaan, tekanan psikologikal dengan tahap kesihatan mental dalam kalangan penjaga kanak-kanak autisme. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (4). pp. 123-132. ISSN 2289-8174

Sarin Johani, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, (2018) Perbandingan tahap kualiti hidup bagi warga emas yang mendapatkan perkhidmatan di Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) di kawasan bandar dan luar bandar. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (3). pp. 82-90. ISSN 2289-8174

Mohd Suhaimi Mohamad, and Rozita Ibrahim, (2018) Perbezaan gender tekanan psikologikal dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar prasiswazah. Jurnal Personalia Pelajar, 21 (1). pp. 55-66. ISSN 0128-2735

Mohd Suhaimi Mohamad, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Norulhuda Sarnon, and Soraya Mohd Taufik, (2018) Perkaitan tekanan psikologikal, tingkah laku hoarding dan kesihatan mental dalam kalangan wanita bekerjaya. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (2). pp. 80-93. ISSN 2289-8174

Tharshini Sivabalan, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Ezarina Zakaria, (2018) Tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di Malaysia. AKADEMIKA, 88 (3). pp. 91-100. ISSN 0126-5008

Nurhayati Mohamad, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Nur Saadah Mohamad Aun, (2017) Pengalaman sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi kebajikan awam. AKADEMIKA, 87 (1). pp. 65-74. ISSN 0126-5008

Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Ezarina Zakaria, (2016) Ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan banduan parol: ke arah penyediaan modul kemahiran pengurusan keusahawanan di Jabatan Penjara Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 11 (1). pp. 91-105. ISSN 1823-884X

Mohd Suhaimi Mohamad, and Khaidzir Ismail, and Nasrudin Subhi, and Nik Hairi Omar, (2016) Hubungan di antara kesihatan mental dengan minat kerjaya dalam kalangan gelandangan di Kem Desa Bina Diri, Malaysia. AKADEMIKA, 86 (1). pp. 11-19. ISSN 0126-5008

Norzihan Ayub, and Rohany Nasir, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Nor Ba’yah Abdul Kadir, (2016) Keberkesanan kaunseling kelompok tingkah laku kognitif terhadap kemarahan dan agresif dalam kalangan banduan penjara lelaki. Jurnal Psikologi Malaysia, 30 (1). pp. 40-51. ISSN 2289-8174

Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Junaenah Sulehan, and Manisah Ali, and Noor Rahamah Abu Bakar, (2016) Kepentingan motivasi pendidikan dalam pemerkasaan komuniti pribumi. Jurnal Psikologi Malaysia, 30 (2). pp. 153-161. ISSN 2289-8174

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nasrudin Subhi, and Fauziah Ibrahim, and Khadijah Alavi, (2015) Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (9). pp. 23-31. ISSN 2180-2491

Khadijah Alavi, and Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Salina Nen, (2015) Peranan kesejahteraan keluarga dan daya tahan dalam pengukuhan keluarga sandwich. AKADEMIKA, 85 (1). pp. 25-32. ISSN 0126-5008

Khadijah Alavi, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, (2013) Tahap pengetahuan agama dalam kandungan banduan parol : ke arah pembentukan akhlak sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 1-10. ISSN 1823-884x

Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Noremy Md. Akhir, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noorhasliza Mohd Nordin, (2012) Hamil luar nikah dalam kalangan remaja. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 ( sp). pp. 131-140. ISSN 1823-884x

Nasrudin Subhi, and Radhiah Abu Bakar, and Norazura Ahmad, and Suzana Mohd Hoesni, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, (2012) Hubungan seksual remaja: antara cinta dan nafsu. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 15-25. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, and Chong, Sheau Tsuey and Norulhuda Sarnon, and Fauziah Ibrahim, and Khadijah Alavi, and Noremy Md Akil, (2012) Manifestasi penjagaan keluarga: tekanan psikologikal dalam menjaga pesakit mental. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 59-75. ISSN 1823-884x

Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noremy Md Akhir, and Salina Nen, (2012) Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 84-93. ISSN 1823-884x

Suzana Mohd Hoesni, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Sarah Waheeda Mohd Hafidz, and Chong, Sheau Tsuey and Nasrudin Subhi, (2012) Meneroka konsep cinta dalam perkahwinan dalam kalangan melayu bandar yang akan berkahwin. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 76-83. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, (2007) Tahap pengetahuan dan pola penggunaan perkhidmatan kerja sosial di kalangan pesakit: Kajian kes di Hospital UKM. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 2 (2). p. 13. ISSN 1823-884x

This list was generated on Thu Jul 25 12:33:16 2024 MYT.