Items where Author is "Suhana Saad, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Suhana Saad, and Shahrul Nazmi Sannusi, (2023) Benarkah media Malaysia berat sebelah? analisis Pelaporan Berita Pilihan Raya Umum Ke 15 oleh portal berita dalam talian di Malaysia. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 39 (3). pp. 404-423. ISSN 0128-1496

Azima Abdul Manaf, and Zaimah Ramli, and Suhana Saad, (2023) Faktor yang mempengaruhi komitmen pekebun kecil kelapa sawit ke arah memperoleh persijilan MSPO. Akademika, 93 (3). pp. 139-156. ISSN 0126-5008

Suhana Saad, and Shahrul Nazmi Sannusi, (2023) Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15): analisis bias media portal berita dalam talian di Malaysia. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 39 (4). pp. 247-269. ISSN 0128-1496

Azra Nuhairi Abdul Aziz, and Suhana Saad, (2022) Faktor kebergantungan industri terhadap pekerja asing di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 19 (7). pp. 263-276. ISSN 1823-884x

Suhana Saad, and Zaimah Ramli, and Novel Lyndon, and Azima Abdul Manaf, (2022) Penglibatan dan produkviti buruh tempatan dalam industri kelapa sawit. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 19 (6). pp. 113-125. ISSN 1823-884x

Seiful Anuar Abdul Khalid, and Suhana Saad, and Abd. Hair Awang, and Noordeyana Tambi, (2021) Analisis perbandingan amalan pembentukan integriti polis antara negara Asia Pasifik : satu kajian literatur. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (5). pp. 300-316. ISSN 1823-884x

Yew, Vivien W.C. and Saiful Farisin Md Ramlan, and Novel Lyndon, and Junaidi Awang Besar, and Suhana Saad, and Abd Hair Awang, and Sivapalan Selvadurai, and Lim, Jie Wei (2020) Kemampanan pertanian sawit pekebun kecil orang Asli di Semenanjung Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 17 (1). pp. 80-92. ISSN 1823-884x

Iskandar Zainuddin Rela, and Abd Hair Awang, and Zaimah Ramli, and Suhana Saad, (2018) Mengukur kesejahteraan komuniti lokal : kajian kes hasil tangungjawab sosial korporat perlombongan dan kilang nikel di Indonesia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (3). pp. 51-67. ISSN 1823-884x

Suhana Saad, and Tuan Fazliyanna Tuan Kamarudin, and Abd. Hair Awang, (2018) Pengetahuan dan sokongan belia terhadap dasar kerajaan mengenai perubahan iklim. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 14 (1). pp. 130-141. ISSN 2180-2491

Mohd Uzaini Mohamad Sani, and Suhana Saad, (2018) Perlaksanaan dan cabaran penglibatan belia dalam parlimen belia Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (1). pp. 1-17. ISSN 1823-884x

Aizul Fidy Kamarudin, and Suhana Saad, (2017) Kepimpinan transformasi dalam kalangan kepimpinan JKKK Kampung Pachitan, Port Dickson, Negeri Sembilan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 13 (3). pp. 29-41. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Mohd Yusof Abdullah, and Novel Lyndon, (2017) Peranan pemimpin pendapat dalam penyebaran inovasi penanaman kelapa sawit. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 33 (2). pp. 73-88. ISSN 0128-1496

Mohd Yusof Abdullah, and Suhana Saad, and Junaenah Sulehan, and Noor Rahamah Abu Bakar, and Abd. Hair Awang, and Ong, Puay Liu (2016) Memahami kesepaduan sosial di sempadan menerusi lensa komunikasi. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 32 (1). pp. 455-467. ISSN 0128-1496

Zaimah, R., and Suhana Saad, and Azima, A. M., and Mohd Yusof Hussain, and Mohd Samsudin, and Mustaffa Omar, and Ishak Yussof, (2015) Kesejahteraan subjektif: kajian kes nelayan di Sedili, Kota Tinggi, Johor. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (2). pp. 87-94. ISSN 2180-2491

Suraiya Ishak, and Abd Hair Awang, and Mohd Yusof Hussain, and Ahmad Raflis Che Omar, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Zaimah Ramli, and Azima Abdul Manaf, (2015) Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: satu analisis tentatif. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (2). pp. 64-76. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Mohd Yusof Hussain, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Mokhtar Jaafar, and Mohd Fuad Mat Jali, (2015) Faktor penghalang pembangunan tanah rizab Melayu. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (8). pp. 100-109. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Kartini Aboo Talib@Khalid, (2015) Implimentasi budaya kerja Jepun dalam organisasi di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (6). pp. 1-10. ISSN 2180-2491

Andi Nurfitri, and Suhana Saad, and Azmi Aziz, (2015) Membangun kepimpinan organisasi berasaskan budaya lokal: suatu analisis perbandingan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (9). pp. 54-66. ISSN 2180-2491

Azima, AM and Syafiq Akmal, K and Sarmila, MS and Novel Lyndon, and Zaimah, R and Suhana Saad, and Selvadurai, S and Abd Hair Awang, and Mohd Yusof Hussain, and Mokhtar Jaafar, and Mohd Fuad Mat Jali, (2015) Sempadan dan pertikaian pemilikan tanah adat di Sarawak. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (7). pp. 92-103. ISSN 2180-2491

Sarmila MS, and Zaimah R, and Novel Lyndon, and Azima AM, and Suhana Saad, and Rosniza Aznie Che Rose, (2015) Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan pembangunan modal sosial komuniti: kajian kes projek CSR perladangan cili kontrak. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (7). pp. 104-115. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Ali Salman, (2014) Government policy and the challenge of eradicating human trafficking in Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 66-74. ISSN 2180-2491

Ali Salman, and Mohd Azul Mohamed Salleh, and Mohd Yusof Hj. Abdullah, and Normah Mustaffa, and Abdul Latiff Ahmad, and Chang, Peng Kee and Suhana Saad, (2014) ICT acceptance among Malaysian urbanites: a study of additional variables in user acceptance of the new media. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 75-85. ISSN 2180-2491

Zaimah, R. and Abd Hair Awang, and Sarmila, M.S. and Suraiya Ishak, and Azima, A. M. and Suhana Saad, and Mohd Yusof Hussain, (2014) Malaysia sebagai pusat halal global: satu penemuan awal mengenai persepsi halal dalam kalangan pengguna di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (6). pp. 48-56. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Lyndon, Novel and Sivapalan Selvadurai, and Mohd Yusof Hussain, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Suhana Saad, and Mokhtar Jaafar, and Fuad Mat Jali, (2014) Menangani cabaran tranformasi tanah NCR: satu keperluan terhadap pendekatan pemetaan berpenglibatan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 10 (1). pp. 110-117. ISSN 2180-2491

Azima, A.M. and Er, Ah Choy and Suhana Saad, and Sivapalan, Selvadurai and Novel, Lyndon and Mohd Yusoff Husain, and Fuad Mat Jali, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, (2013) Keterlibatan penduduk lokal dalam pembangunan pertanian: kajian kes di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 9 (1). pp. 24-33. ISSN 2180-2491

Azima, A.M and Muhammad Afif Hamka, and Suhana Saad, and Sivapalan, Selvadurai and Novel, Lyndon and Mohd Yusof Hussain, and Fuad Mat Jali, and Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, (2013) Sistem pemilikan tanah di Indonesia: isu dan implikasi pendekatan institusi ekonomi. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 9 (1). pp. 12-23. ISSN 2180-2491

Suhana Saad, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Zaimah Ramli, and Azima Abdul Manaf, and Mohd Yusof Hussain, and Ali Salman, (2012) Krisis politik Melayu dan pembinaan negara bangsa. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 39-45. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Abd Hair Awang, and Novel Lyndon, and Sivapalan Selvadurai, and Suhana Saad, and Azima Abdul Manaf, and Rosniza Aznie Che Rose, (2012) Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwikerjaya di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 53-59. ISSN 2180-2491

Sarmila Md Sum, and Zaimah Ramli, and Novel Lyndon, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Sivapalan Selvadurai, (2012) Tanggungjawab sosial korporat dan pembangunan ekonomi komuniti: kajian kes perspektif komuniti penerima. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (9). pp. 1-12. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Yusof Hussain, (2012) Isu keterancaman keselamatan perairan Mersing dan pulau-pulau di sekitarnya. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 49-58. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Yusof Hussain, and Novel Lyndon, (2012) Kualiti hidup dan kesejahteraan belia: kajian ke atas pekerja sektor awam Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 150-156. ISSN 2180-2491

Zaimah Ramli, and Sarmila Md Sum, and Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Novel Lyndon, and Mohd Yusof Hussain, and Sivapalan Selvadurai, (2012) Tingkah laku kewangan guru di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (6). pp. 42-48. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Mohd Yusof Hussain, and Suhana Saad, and Nurul Kamariah Mokhtarroji, (2012) Aplikasi pendekatan institusi ekonomi ke atas tanah pertanian terbiar di pulau-pulau sekitar Mersing, Johor (Application of economic institutional approaches to idle land on the islands off Mersing, Johor). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 8 (5). pp. 14-25. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Mohd Samsudin, and Suhana Saad, and Kamariah Mokhtaroji, (2012) Challenges of small-scale coastal fishermen in the islands around Mersing. Journal of Tropical Marine Ecosystem, 1 . pp. 31-43. ISSN 2231-8062

Suhana Saad, and Kartini Aboo Talib@Khalid, (2011) Civil disobedience dalam kalangan pengundi Cina di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 55-65. ISSN 2180-2491

Mohd Yusof Hussain, and Azima Abdul Manaf, and Zaimah Ramli, and Suhana Saad, (2011) Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (5 (spe). pp. 80-90. ISSN 2180-2491

Ray Ikechukwu Jacob, and Suhana Saad, (2011) Ethnic conflict in Nigeria: constitutional law and the dilemma of decision-making. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (2). pp. 28-36. ISSN 2180-2491

Azima Abdul Manaf, and Suhana Saad, and Mohd Samsudin, (2010) Isu pemilikan hartanah oleh Orang-Orang Pulau di kawasan Darat Mersing: kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing Johor. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 5 (2). pp. 199-207. ISSN 1823-884x

Suhana Saad, and Marsitah Mohd Radzi, (2009) Urus tadbir sebuah bandaraya Islam Malaysia: Kajian kes di Kota Bharu, Kelantan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 5 (3). pp. 8-25. ISSN 2180-2491

This list was generated on Tue May 21 20:02:56 2024 MYT.