Items where Subject is "P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 72.

A

Abdul Latif Samian, (2015) Teknologi- maklumat- komunikasi dan falsafah : menggunakan transformasi sosio-digital. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 107-112. ISSN 2289-1706

Ackerman, S.E (2012) Kontrak keagamaan: agama baru dan pertubuhan kepawangan komuniti Cina Malaysia kontemporari. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 131-151. ISSN 2180-043X

Ali Rosdin, (2015) Buton dan Tradisi Pernaskahan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 45-57. ISSN 2289-1706

Arba'ie Sujud, and Salihahs Razak, and Siti Rabiatul Adawiah Jaffar, (2015) Pemikiran Politik: Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Novel Shahnon Ahmad. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 67-78. ISSN 2289-1706

Azarudin Awang, and Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, (2014) Dorongan pemelukan agama Islam dalam kalangan komuniti minoriti di sebuah negeri majoriti Melayu. International Journal of the Malay World and Civilization, 2 (3). pp. 3-12. ISSN 0127-2721

C

Chong Shin, (2015) Catatan dan deskripsi istilah-istilah yang berkaitan dengan sagu dalam masyarakat Melanau. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 113-120. ISSN 2289-1706

Collins, James T. (2012) Mengklasifikasi varian Melayik di Borneo Barat. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu , 3 (2). 3 -20. ISSN 2180-043X (Unpublished)

D

Ding Choo Ming, (2015) Penerapan Saintifik Pribumi Melayu dan Pengetahuan Teknikal dalam Penghasilan Manuskrip Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 25-34. ISSN 2289-1706

E

Eko Maristiyawan, and Muhammad Harya Ramdhoni, and Nidzam Sulaiman, and Hertanto, Keyakinan terhadap Mistik Jawa dan kepimpinan politik menurut : kajian terhadap ketua-ketua kampung di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 41-48. ISSN 2289-1706

H

H. Rustam Effendi, (2014) Undang-undang Sultan Adam (analisis makna dengan pendekatan hermeneutik). Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 41-51. ISSN 2289-1706

Halimah Mohamed Ali, (2014) Cinta Sufi dan Dakwah Ramlee Awang Mursyid: pengaruhnya terhadap pembaca. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 13-21. ISSN 2289-1706

Hamedi M. Adnan, (2014) The history and development of academic publishing in Malaysia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 23-29. ISSN 2289-1706

Hamidah, Abdul Wahad (2013) Petua dan pantang larang tradisional dalam alam Melayu Sarawak. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 89-97. ISSN 0127-2721

Harun Mat Piah, (2012) Ilmu perubatan Melayu tradisional dari naskhah-naskhah Lama. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 3-17. ISSN 2289-1706

Hashim Musa, and Rozita Che Rodi, and Salmah Jan Noor Muhammad, (2014) Pelestarian Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam persuratan dan pembudayaan ilmu, sains dan teknologi di rantau ini. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 3-19. ISSN 2289-1706

Hashim Musa, and Rozita Che Rodi, and Salmah Jan Noor Muhammad, (2014) Sejarah ringkas warisan perkapalan tradisional Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 31-42. ISSN 2289-1706

Hebransyah Usman, and Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah, (2014) Mitos harimau dalam pengaturan adat masyarakat Kerinci Desa Pulau Tengah, Jambi, Sumatera. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 99-109. ISSN 2289-1706

Hesti, Asriwandari and Jamaluddin, Md. Jahi (2015) Hubungan Antara Komuniti dalam Situasi Anomi Sosial pada Masyarakat Berpotensi Konflik di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 117-126. ISSN 2289-1706

I

Idris Aman, and Benazir Tanjung Fatkur Rahman, (2014) Strategi pengenalan teks ilmiah berbahasa Melayu: dimensi nahuan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 113-120. ISSN 2289-1706

J

Jamaluddin, Md. Jahi and Rusli, Zainal and Muhammad Rizal, Razman (2013) Masalah alam sekitar berkaitan perhutanan di Provinsi Riau, Indonesia. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 125-131. ISSN 0127-2721

Jelani, Harun (2013) Sebuah versi baru Hikayat Misa Melayu berdasarkan MS Or. 832 di Cambridge University Library. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 3-17. ISSN 0127-2721

Jelani Harun, (2015) Syair Tawarikh Zainal Abidin yang ketiga sebuah Karya Agung Terengganu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 3-15. ISSN 2289-1706

K

Kamarul Baharin A. Kasim, and Asyaari Muhamad, (2015) Saranan HAMKA terhadap Perpaduan Bangsa Serumpun Malaysia – Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 3-13. ISSN 2289-1706

Karkono, Partokusumo (2012) Zaman edan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 105-118. ISSN 2180-043X

Ku Hasnita, Ku Samsu and Adlina, Ab Halim and Mohd Hafiz, Sulaiman (2013) Keupayaan Bahasa Melayu di persada antarabangsa. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 55-65. ISSN 0127-2721

L

Li, Paul Jen Kuei (2012) Fonologi kavalan: kajian sinkronik dan diakronik. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 21-37. ISSN 2180-043X

M

M., Rafiek (2015) Tumbuhan dalam Hikayat Raja Banjar: Larangan, Manfaat, Akibat, Asal-Usul, dan Pertanda. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 107-115. ISSN 2289-1706

Maman Abdul Majid Binfas, and Mohd Syukri Yeoh Abdullah, and Ahmad Munawar Ismail, (2014) Asal usul gerakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 65-80. ISSN 2289-1706

Mansoureh, Rajabi Tanha and Izmer, Ahmad (2013) Towards a cross cultural design by integrating batik motifs into the persian carpet design. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 111-123. ISSN 0127-2721

Mohamad Fitri, Mohamad Yusoff and Zaitul Azma, Zainon Hamzah and Pabiyah, Haji Maming and Hjh. Nor Azuwan, Yaakob (2015) Intertekstualiti dalam Wacana Muamalat. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 91-105. ISSN 2289-1706

Mohamad Luthfi Abdul Rahman, (2015) Cerita lisan sebagai sumber pelancongan : suatu perbandingan di Malaysia dan Singapura. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 19-27. ISSN 2289-1706

Mohamad Nasrin Nasir, (2015) Suatu analisa terhadap pandangan kosmologi Barat dan di alam Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 95-106. ISSN 2289-1706

Mohamad Zahir Zainudin, and Roziah Omar, and Mohd Fauzi Kamarudin, (2015) Implementasi dasar sosial dan impak kepada komuniti : kajian perbandingan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 29-40. ISSN 2289-1706

Mohammad Fadzeli Jaafar, (2015) Gaya peralihan kod dalam kesusasteraan multilingual di Malaysia. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 49-57. ISSN 2289-1706

Mohammad Firdaus Pawit, and Normahdiah Sheik Said, (2014) Pengaruh Bahasa Jawa dalam pembauran kod golongan muda Melayu berketurunan Jawa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 77-85. ISSN 2289-1706

Mohd Daud Ibrahim, and Rohaidah Kamruddin, (2015) Mesej pengarang : satu penelitian terhadap novel Anak Titiwangsa karya Sasterawan Negara Keris Mas. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 17-25. ISSN 2289-1706

Mohd Faizal Musa, (2014) Beberapa nota kearifan Melayu tentang sakit tuan: satu pengenalan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 87-97. ISSN 2289-1706

Mohd Faizal Musa, (2015) Pengantar hak asasi manusia moden Dan hujah sangkalan ia bertentangan dengan Islam. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 79-94. ISSN 2289-1706

Mohd Rusli, Nur Farahkhanna (2015) Konflik Kejiwaan dalam Novel Interlok karya Abdullah Hussain (1996). Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 59-66. ISSN 2289-1706

Mohd Samsudin, and Sulong Mohamad, (2013) Pengaruh warisan sejarah dalam industri pelancongan Langkawi. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 99-109. ISSN 0127-2721

Mohd Sholeh Sheh Yusuff, and Mohd Nizam Sahad, (2014) Bacaan intertekstual terhadap tafsir Nur al-Ihsan: kajian menurut kaedah ekserp. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 53-63. ISSN 2289-1706

Muhammad Marwan Mohd Tanos, and Nik Safiah Karim, (2014) Proses pemendekan dalam pembentukan kata submorfologi Bahasa Melayu: satu tinjauan awal. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 51-65. ISSN 2289-1706

Muhammad Salman Palewai, and Siti Rugayah Hj. Tibek, and Fariza Md Sham, and Zulkefli Aini, (2014) Hubungan harmonis dalam novel Negeri Lima Menara. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 111-121. ISSN 2289-1706

Mujizah, (2013) Motif kecerdikan dalam sastera lisan di Indonesia : suatu pemahaman budaya dalam upaya harmonisasi antara etnik. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 67-73. ISSN 0127-2721

N

Nazri Muslim, (2014) Institusi Raja-Raja Melayu: peranannya dalam memelihara kedudukan Islam dari sudut perlembagaan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 121-127. ISSN 2289-1706

Noor Faizah Aziz, and Jamaluddin Md. Jahi, and Kadir Arifin, and Aziz Ujang, (2014) Pengaruh adat resam, kepercayaan dan kebudayaan terhadap pembinaan Rumah Melayu tradisional. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 105-111. ISSN 2289-1706

Nor Hashimah Jalaluddin, and Zaharani Ahmad, and Harishon Radzi, and Mustaffa Omar, (2015) Variasi leksikon dan penyebaran dialek Melayu di Perak : satu pendekatan GIS. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 69-77. ISSN 2289-1706

Norazlina Hj. Mohd Kiram, and Juwairiah Osman, (2015) Nilai kehormatan dalam drama Tersasar di Jalan-Mu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 27-42. ISSN 2289-1706

Noriah Taslim, (2015) Hikayat Nakhoda Muda : biografi Melayu abad ke-18. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 59-68. ISSN 2289-1706

Nur Shahidah Paad, and Yusmini Yusoff, and Norrodzoh Siren, (2015) Elemen motivasi intrinsik dalam model pembangunan diri remaja dari perspektif Islam : kajian terhadap Motivasi Alihan Pelajar (MAP) di Kuala Lumpur. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 43-51. ISSN 2289-1706

Nurul Aminah Basharuddin, and Hasnah Mohamad, (2015) Kamus dan Peranannya dalam Meningkatkan Minat Kanak-Kanak Mempelajari Bahasa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 79-89. ISSN 2289-1706

Nurul Izzati Md. Mustafa, and Adnan Jusoh, and Khairi Arrifin, and Nabir Abdullah, and Mohd. Kamal Kamaruddin, (2015) Penggunaan tenaga haiwan sebagai medium pengangkutan dalam masyarakat Melayu tradisional. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 53-61. ISSN 2289-1706

P

Padmosoekotjo, S. (2012) Nama yang disamarkan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 73-84. ISSN 2180-043X

Padmosoekotjo, S. (2012) Pepindhan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 57-71. ISSN 2180-043X

Padmosoekotjo, S. (2012) Sangkalan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 39-55. ISSN 2180-043X

R

Reniwati, and Ab. Razak Ab. Karim, (2015) Kata sapaan separa rasmi dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten 50 kota dan daerah Rembau : suatu kajian perbandingan. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 63-70. ISSN 2289-1706

S

Saidatul Nornis Haji Mahali, (2015) Dikir Mistik dalam Masyarakat Bajau: Satu Pemerhatian Awal pada Perubahan Minda Terhadap Upacara Penanaman. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 35-43. ISSN 2289-1706

Salmah Jan Noor Muhammad, (2014) Bingkisan hadiah pencetus keberlangsungan hubungan diplomatik pada zaman Kesultanan Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 91-103. ISSN 2289-1706

Salmah Jan Noor Muhammad, (2015) Strategi diplomatik bervariasi suatu kearifan lokal dalam pemerintahan Kesultanan Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 79-93. ISSN 2289-1706

Samruhaizad Samian @ Samion, (2015) Kesedaran pembangunan, kesediaan diri dan penerimaan perubahan : komponen meningkatkan kualiti hidup masyarakat pinggir bandar di Daerah Hulu Langat, Selangor. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (3). pp. 121-137. ISSN 2289-1706

Shaharir, Mohamad Zain (2013) Perkembangan teori kepemimpinan Islam-Melayu di pascabima sejak kedatangan Islam hingga kini. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 19-38. ISSN 0127-2721

Siti Fatiemah, Sa'at and Jama'yah, Zakarian (2013) Masa depan cerita rakyat masyarakat Orang Asli Jakun. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 83-88. ISSN 0127-2721

Siti Hajar, Che Man (2013) Kelestarian pantun : rencah dan leluhur bangsa dulu, kini dan selamanya. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 75-81. ISSN 0127-2721

Siti Zamrah Isa, and Che Ibrahim Hj Salleh, (2014) Pemikiran Za’ba dalam membentuk jati diri Melayu. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 21-29. ISSN 2289-1706

Suryadi, (2013) Obituari Prof. Dr. Umar Junus (2 Mei 1934 - 8 Mac 2010): Perginya “A man for all theories”. International Journal of the Malay World and Civilization, 1 (1). pp. 39-54. ISSN 0127-2721

U

Uli, Kozok (2012) Manuskrip Melayu abad ke-14 dari Kerinci. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 85-104. ISSN 2180-043X

Uqbah Iqbal, and Nordin Hussin, and Ahmad Ali Seman, (2015) Sejarah perkembangan ekonomi Semenanjung Tanah Melayu dan sifat ekonomi masyarakat Melayu era pra-kolonial. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 95-119. ISSN 2289-1706

W

Wong Aw Lam Chee, and Nik Safiah Karim, (2015) Syair Siti Sianah: Beberapa Ciri Kepenyairan Raja Ali Haji dari Perspektif Bahasa. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (1). pp. 15-23. ISSN 2289-1706

Y

Yan, Ming and Fan, Qi (2012) Kritikan feminis dalam kesusasteraan timur dan barat : satu perbandingan. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 3 (2). pp. 119-129. ISSN 2180-043X

Z

Zuliskandar Ramli, and Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, and Adnan Jusoh, and Muhammad Rizal Razman, (2014) Interpretasi terkini data arkeologi di Kompleks Percandian Pengkalan Bujang, Kedah. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (2). pp. 81-90. ISSN 2289-1706

Zuliskandar Ramli, and Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, and Adnan Jusoh, and Muhammad Rizal Razman, (2014) Candi Sungai Batu (Tapak SB1): kearifan tempatan dalam teknologi pembuatan bata dan seni bina candi. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2 (3). pp. 43-50. ISSN 2289-1706

Zurakintan Abdul Razak, and Che Ibrahim Salleh, (2015) Pemikiran Melayu tentang ilmu dan adab dalam puisi Melayu tradisional. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 3 (2). pp. 121-129. ISSN 2289-1706

This list was generated on Sat Jun 22 11:33:22 2024 MYT.