Items where Author is "Fauziah Ibrahim, "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 45.

Article

N.K. Tharshini, and Fauziah Ibrahim, (2023) The link between drug dependency and criminality: a systematic review. Jurnal Psikologi Malaysia, 37 (2). pp. 1-16. ISSN 2289-8174

Mohd Alif Jasni, and Nazirah Hassan, and Fauziah Ibrahim, (2023) Exploring the concept of “desistance” and age graded theory of informal social control by Sampson and Laub. AKADEMIKA, 93 (2). pp. 51-64. ISSN 0126-5008

Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, and Ezarina Zakaria, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Mohammad Rahim Kamaluddin, and Nurulatiqah Yunos, (2023) Hubungan antara efikasi diri dan situasi berisiko tinggi relaps dalam kalangan banduan dadah. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (1). pp. 242-248. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, and Divaghar Voothayakumar, and Mohamad Rahim Kamaluddin, and Fauziah Ibrahim, and Manisah Mohd Ali, and Kausalya Devi Sathoo, (2023) Hubungan di antara jenis personaliti dengan tahap kesihatan mental dalam kalangan bekas banduan di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 20 (1). pp. 303-311. ISSN 1823-884x

N.K. Tharshini, and Fauziah Ibrahim, (2022) Faktor berisiko yang menyumbang kepada masalah residivisme : satu tinjauan sorotan literature. Jurnal Psikologi Malaysia, 36 (2). pp. 32-40. ISSN 2289-8174

Mohd Alif Jasni, and Nazirah Hassan, and Fauziah Ibrahim, and Mohammad Rahim Kamaluddin, and Norruzeyati Che Mohd Nasir, (2022) Motivasi pengulangan kesalahan dadah dan ketidakinginan berubah gelandangan bekas banduan di Jalan Chow Kit. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 19 (4). pp. 139-148. ISSN 1823-884x

Masron Mensih, and Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, (2021) Hubungan antara motivasi pencapaian, kecerdasan emosi dan ketahanan diri dalam kalangan mahasiswa kerja sosial. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (1). pp. 37-48. ISSN 1823-884x

Siti Marziah Zakaria, and Rusyda Helma Mohd, and Fauziah Ibrahim, and Norshaffika Izzaty Zaidey Nor, and Mohd Nasir Selamat, (2021) Kelesuan pandemik : hubungannya dengan pematuhan SOP, konflik kerjaya-keluarga, tekanan emosi dan risiko fizikal dalam kalangan masyarakat awam Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 35 (3). pp. 117-130. ISSN 2289-8174

Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, (2021) Meneroka kemahiran kebolehpasaran melalui sukarelawan khidmat bantu di rumah dalam kalangan belia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (6(SI)). pp. 185-194. ISSN 1823-884x

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Mohammad Rahim Kamaluddin, and Ezarina Zakaria, and Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, and Salina Nen, and Jamiah Manap, and Zainah Ahmad Zamani, and Fatimah Yusooff, (2021) Sokongan sosial dan kesihatan mental dan pengaruhnya terhadap kerentanan penglibatan penagih dadah serta pelencongan sosial dalam kalangan remaja. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (5). pp. 244-259. ISSN 1823-884x

Nazihah Kamarudin, and Fauziah Ibrahim, and Nur Saadah Mohamad Aun, (2020) Faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa kerja sosial di universiti awam di Malaysia. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 36 (2). pp. 52-70. ISSN 0128-1496

Ezarina Zakaria, and Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, (2020) Hubungan antara penerimaan, kesediaan, logistik dan insentif dengan penglibatan program pendidikan pencegahan dadah dalam kalangan keluarga B40. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 184-194. ISSN 2289-8174

N.K. Tharshini, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Ezarina Zakaria, (2020) Hubungan di antara konsep kendiri dan kesedaran komuniti dengan sokongan sosial bagi pesalah muda di Malaysia. AKADEMIKA, 90 (3). pp. 39-48. ISSN 0126-5008

Nazirah Hassan, and Fauziah Ibrahim, and Nor Shaffika Izzaty Zaiedy Nor, and Daniella Mokhtar, (2020) Hubungan kakitangan-pelatih dan tingkah laku agresif dalam kalangan pelatih muda di institusi pemulihan juvana. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 157-168. ISSN 2289-8174

Nora Sawal, and Khadijah Alavi, and Fauziah Ibrahim, and Nor Jana Saim, (2020) Kesediaan laluan kerjaya dalam kalangan pelajar kerja sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 28-38. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Nur Athirah Ahmad Zaini, and Nazirah Hassan, and Ezarina Zakaria, and Khadijah Alavi, (2020) Mengukur tekanan dan jenis mekanisme penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Psikologi Malaysia, 34 (2). pp. 1-12. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Ezarina Zakaria, and Mohammad Rahim Kamaluddin, (2020) Pengintegrasian sosial: sejauhmana hubungannya dengan kesihatan diri, keagamaan dan jaminan pekerjaan dalam kalangan orang kena pengawasan. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 16 (3). pp. 135-146. ISSN 2180-2491

Shahrul Nazmi Sannusi, and Fauziah Ibrahim, and Azianura Hani Shaari, and Nasrudin Subhi, (2019) Penggunaan media sosial dalam kalangan remaja B40 di sekitar Lembah Klang. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 35 (4). pp. 101-118. ISSN 0128-1496

Nazihah Kamarudin, and Fauziah Ibrahim, and Nur Saadah Mohamad Aun, (2019) Tingkah laku beretika dan keupayaan kepimpinan dalam kalangan mahasiswa tahun akhir program kerja sosial. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 16 (6). pp. 1-13. ISSN 1823-884x

Mohd Nasir Selamat, and Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Nasrudin Subhi, and Azianura Hani Shaari, and Shahrul Nazmi Sannusi, and Zaizul Ab Rahman, (2018) Keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 14 (4). pp. 115-126. ISSN 2180-2491

N.K. Tharshini, and Fauziah Ibrahim, (2018) Analisis trend bagi pesalah muda yang telah menjalani hukuman perintah khidmat masyarakat Di Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (1). pp. 114-123. ISSN 2289-8174

Hadijah Baba, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon @Kusenin, (2018) Faktor-faktor penyumbang kecenderungan situasi berisiko tinggi dalam kalangan penagih dadah berulang di Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (2). pp. 26-41. ISSN 2289-8174

Muzairiah Bajuri, and Norulhuda Sarnon@ Kusenin, and Nor Jana Saim, and Fauziah Ibrahim, (2018) Konsep jagaan pelihara berasaskan keluarga : penerokaan pengetahuan dalam kalangan ibu bapa pelihara di Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (3). pp. 145-157. ISSN 1823-884x

Norulhuda Sarnon, and Nor Jana Saim, and Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Suzana Mohd Hoesni, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohammad, and Khadijah Alavi, and Chong, Sheau Tsuey (2018) Meneroka peranan remaja tidak terkawal ke atas isu keluarga: ke arah memahami self discovery remaja keluarga disfungsi. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (4). pp. 28-43. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Nazirah Hassan, and Werdi Werdana Agus Salim, (2018) Mengukur tahap ketahanan diri mahasiswa B40 dalam kalangan pelajar universiti. Jurnal Personalia Pelajar, 21 (1). pp. 19-27. ISSN 0128-2735

Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Nazirah Hassan, (2018) Pengaruh gangguan emosi dalam kalangan orang kena pengawasan. Jurnal Psikologi Malaysia, 32 (4). pp. 159-171. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Azianura Hani Shaari, and Norulhuda Sarnon, and Salina Nen, and Nasrudin Subhi, and Zaizul Ab Rahman, and Mohd Nasir Selamat, and Shahrul Nazmi Sannusi, (2018) Semangat perpaduan dalam kalangan remaja B40 yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (PPR) sekitar Kuala Lumpur. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 13 (2). pp. 106-115. ISSN 1823-884x

Tharshini Sivabalan, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Ezarina Zakaria, (2018) Tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di Malaysia. AKADEMIKA, 88 (3). pp. 91-100. ISSN 0126-5008

Rozmi Ismail, and Nor Azri Ahmad, and Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, (2017) Pengaruh faktor individu, keluarga dan persekitaran sosial terhadap tingkah laku penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. AKADEMIKA, 87 (1). pp. 7-16. ISSN 0126-5008

Fauziah Ibrahim, and Juliana Rosmidah Jaafar, and Sheau, Tsuey Chong and Koh, Denise Choon Lian (2017) Perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan gender antara generasi muda tinggal di kawasan terpinggir dan arus perdana di Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia, 31 (2). pp. 1-11. ISSN 2289-8174

Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Ezarina Zakaria, and Mohd Norahim Mohamed Sani, and Nor Jana Saim, (2017) Tahap keyakinan diri bekas penagih dadah dalam pengawasan di Malaysia : ke arah kepulihan menyeluruh (self-esteem among former drug addicts under observation in Malaysia: towards a comprehensive recovery). Jurnal Psikologi Malaysia, 31 (1). pp. 29-39. ISSN 2289-8174

Fauziah Ibrahim, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Ezarina Zakaria, (2016) Ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan banduan parol: ke arah penyediaan modul kemahiran pengurusan keusahawanan di Jabatan Penjara Malaysia. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 11 (1). pp. 91-105. ISSN 1823-884X

Fauziah Ibrahim, and Chong, Sheau Tsuey and Koh, Denise Choon Lian and Juliana Rosmidah Jaafar, (2016) Perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan kumpulan etnik dalam kalangan generasi muda terpinggir di Malaysia. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12 (13). pp. 28-38. ISSN 2180-2491

Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Fauziah Ibrahim, and Mohamad Suhaimi Mohd, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, (2016) Rehabilitation through parole system in Malaysia: the role of optimism as mediating variable in the relationship between self-efficacy and resilience. Jurnal Psikologi Malaysia, 30 (2). pp. 141-152. ISSN 2289-8174

Mohd Suhaimi Mohamad, and Nasrudin Subhi, and Fauziah Ibrahim, and Khadijah Alavi, (2015) Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 11 (9). pp. 23-31. ISSN 2180-2491

Fauziah Ibrahim, and Aizan Sofia Amin, and Tharshini A/P Sivabalan, (2015) Penglibatan dan motivasi kesukarelawanan: ke arah memupuk semangat kesukarelawan dalam kalangan mahasiswa. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 10 (1). pp. 84-96. ISSN 1823-884x

Khadijah Alavi, and Nasrudin Subhi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Salina Nen, (2015) Peranan kesejahteraan keluarga dan daya tahan dalam pengukuhan keluarga sandwich. AKADEMIKA, 85 (1). pp. 25-32. ISSN 0126-5008

Khadijah Alavi, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Wan Shahrazad Wan Sulaiman, and Salina Nen, and Norulhuda Sarnon, (2013) Tahap pengetahuan agama dalam kandungan banduan parol : ke arah pembentukan akhlak sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 8 (2). pp. 1-10. ISSN 1823-884x

Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Noremy Md. Akhir, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noorhasliza Mohd Nordin, (2012) Hamil luar nikah dalam kalangan remaja. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 ( sp). pp. 131-140. ISSN 1823-884x

Noremy Md. Akhir, and Khadijah Alavi, and Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Suhaimi .M Mohamad, and Nazirah Hassan, (2012) Hubungan faktor dalaman penderaan fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibubapa. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 1-14. ISSN 1823-884x

Nasrudin Subhi, and Radhiah Abu Bakar, and Norazura Ahmad, and Suzana Mohd Hoesni, and Fauziah Ibrahim, and Mohd Suhaimi Mohamad, (2012) Hubungan seksual remaja: antara cinta dan nafsu. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 15-25. ISSN 1823-884x

Salina Nen, and Fauziah Ibrahim, and Suzana Mohd Hoesni, and Zaizul Abdul Rahman, (2012) Kajian kes inses bapa-anak perempuan: memahami pengalaman dari perspektif mangsa. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 46-58. ISSN 1823-884x

Mohd Suhaimi Mohamad, and Chong, Sheau Tsuey and Norulhuda Sarnon, and Fauziah Ibrahim, and Khadijah Alavi, and Noremy Md Akil, (2012) Manifestasi penjagaan keluarga: tekanan psikologikal dalam menjaga pesakit mental. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 59-75. ISSN 1823-884x

Fauziah Ibrahim, and Norulhuda Sarnon, and Khadijah Alavi, and Mohd Suhaimi Mohamad, and Noremy Md Akhir, and Salina Nen, (2012) Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1 (spe). pp. 84-93. ISSN 1823-884x

Fauziah Ibrahim, and Bahaman Abu Samah, and Mansor Abu Talib, and Mohamad Shatar Sabran, (2012) Penagih dadah dan keadaan berisiko tinggi kembali relaps. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 (1). pp. 38-49. ISSN 1823-884x

This list was generated on Sat Apr 20 10:04:31 2024 MYT.